Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Michniewicz Bronisaw

ur. 1916

strzelec

Urodzony 26 marca 1916 r. we wsi Nowosiady, rejon woronowski, obwd grodzieski. Syn Karola i Katarzyny z Mielkw. Ukoczy we wsi Romaszkacy cztery oddziay szkoy powszechnej. Pracowa w gospodarstwie rodzicw.

Do wojska powoany w 1938 r. do 85. Puku Piechoty w Nowej Wilejce. Na Westerplatte przyby 7 sierpnia 1939 r. Bra udzia w obronie koszar. W niewoli przebywa w Stalagu I A w Prusach Wschodnich, skd kierowany by do pracy w okolicznych niemieckich majtkach ziemskich. 27 stycznia 1945 r. o godzinie 8.00 wkroczyy wojska Armii Czerwonej i po przeprowadzeniu kontroli, cz ludnoci zamieszkaej na terenach wschodnich przedwojennej Polski przegoniono do Grodna. By tam przetrzymywany przez miesic, NKWD sprawdzao autentyczno jego dokumentw. Potem uda si do rodzinnej wsi. Oeni si w 1947 r. z Rozali, crk ssiadki. Oboje pracowali w sowchozie. Na emerytur odszed w 1976 r. Nominacj na stopie ppor. w stanie spoczynku i uniform oficera rezerwy otrzyma w Konsulacie Polskim w Misku w 1991 r.

Dzieci: Helena ukoczya technikum ekonomiczne, Janina jest weterynarzem, jedyny syn Tomasz skoczy technikum kolejowe. Pozakaday wasne rodziny i pracuj w swoich zawodach. Wraz z on mieszka w Woronowie we wasnym domu. Sowchozow emerytur otrzymuj oboje od 1976 r. Maj szecioro wnukw i dwch parawnukw.

Odznaczenia: Medal "Za udzia w wojnie obronnej 1939" (1991), Srebrny Krzy Orderu VM (1989).