Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Michaowski Kazimierz

1916-1994

strzelec

Urodzony 4 marca 1916 r. w ubnikach, poczta Zabudw, powiat Biaystok. Syn robotnikw rolnych Jzefa i Rozalii. Ukoczy cztery oddziay szkoy powszechnej. Do dwudziestego pierwszego roku ycia by robotnikiem w majtku ziemskim.

W latach 1938-1939 odbywa sub wojskow w 86. Puku Piechoty w Moodecznie, skd na Westerplatte przyby 13 sierpnia 1939 r. W czasie obrony walczy w obsadzie wartowni nr 1. Po kapitulacji wywieziony do obozu jenieckiego Stalag I A. W 1940 r. przerzucony do obozu karnego w miejscowoci Epen w Westfalii; pracowa w fabryce amunicji do koca wojny. Po wkroczeniu armii amerykaskiej przebywa w obozie dla wyzwolonych jecw wojennych. W 1946 r. powrci do kraju. We wsi ubniki oeni si i gospodarzy na objtym po ojcu kawaku ziemi. Nominacj na stopie ppor. w stanie spoczynku i umundurowanie oficerskie otrzyma w 1989 r. Rent inwalidy wojennego w 1990 r. Rodzina mieszka w ubnikach. Zmar 25 stycznia 1994 r.

Odznaczenia: Krzy Walecznych, Krzy Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal "Za udzia w wojnie obronnej 1939" (1982), odznaka honorowa "Za zasugi dla Miasta Gdaska" (1984), zota odznaka "Zasuony Biaostocczynie", Srebrny Krzy Orderu VM (1989).