Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Plewak Micha

1901-1982

pracownik kontraktowy

Urodzony 15 stycznia 1910 r. we wsi Podhorce, powiat Zoczw, wojewdztwo Tarnopol, w rodzinie rolniczej. Syn Jakuba i Anny z Piotrowskich. Ukoczy cztery oddziay szkoy powszechnej. Terminowa u murarza.

W latach 1919-1922 jako ochotnik peni sub w andarmerii wojskowej I Deonu w Warszawie. Zwolniony do cywila w stopniu kaprala rezerwy podj prac robotnika murarskiego.

W rozkazie nr 18 komendanta WST na Westerplatte odnotowano, i zosta przyjty do pracy z dniem 11 maja 1939 r. w charakterze murarza. Podczas dziaa obronnych jako podoficer rezerwy przydzielony zosta do obrony placwki "Tor kolejowy". Po kapitulacji wzity do niewoli do Stalagu I A. Pracowa w okolicznych niemieckich majtkach do lutego 1945 r. Po zakoczeniu wojny dotar do rodzinnej wsi Podhorce. Z on i dwoma synami przyjecha do Katowic i rozpocz prac jako brygadzista murarski w Przedsibiorstwie Budownictwa Terenowego. W 1961 r. po mierci ony przenis si do miejscowoci B rynek w powiecie Tworg. Zmar 2 maja 1982 r.

Odznaczenia: Medal Zwycistwa i Wolnoci (1960), Odznaka Grunwaldzka (1960), Krzy Kawalerski Odrodzenia Polski (1974).