Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Kowalczyk Andrzej

1914-1939, poleg 1 wrzenia 1939 r.

strzelec

Urodzony 27 listopada 1914 r. w Kietlinie na kresach wschodnich. Syn Antoniego i Wiktorii.

"...Zauwayem, e w drewutni, obok budynku Schupo, Niemcy otworzyli z broni maszynowej ogie w kierunku wartowni nr l. [...] Wydaem Kowalczykowi i Ussowi rozkaz zniszczenia drewutni granatami rcznymi. Podczogali si do resztek muru z przygotowanymi wizkami granatw i gdy K. podnis si i rzuci granaty do rodka drewutni, nagle odskoczy do tyu i trzymajc si za praw pier upad na ziemi. [...] rannego [dwie rany-przestrzeliny w prawej czci klatki piersiowej] sam zcignem do rowu...".

Wedug relacji Wojtowicza i Nowickiego, Kowalczyk zosta jeszcze raz ciko ranny odamkiem w brzuch. Prosi by go pozostawili w leju i sami si ratowali, co te uczynili.

W lipcu 1963 r. kontynuowana bya odbudowa nabrzea Bohaterw Westerplatte. W czasie kopania fundamentw pod silos na cement natrafiono na szcztki onierza polskiego. Mieszkajcy na Wybrzeu obrocy Westerplatte, zgodni byli co do tego, e byy to szcztki K. Do czasu ostatecznej identyfikacji zoono je prowizorycznie na Cmentarzu Srebrzysko w Gdasku. W ksidze IX zgonw, rok 1963 pod numerem 10170 znalaz si zapis: "NN - szcztki zwok znalezionych na Westerplatte przy nabrzeu 25 VII 1963, a u dou dopisek owkowy: "kpr. Kowalczyk polegy na Westerplatte w 1939 r.". Pochowany w Rejonie IX, taras I - dzieci, II rzd grb nr 344".

Urna ze szcztkami zostaa zoona na Cmentarzyku Polegych Obrocw Westerplatte (l wrzenia 1992 r.).

Odznaczenia: pomiertnie - Srebrny Krzy Orderu VM (1945).