Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Hryhorowicz Wadysaw

1917-1995

strzelec

Urodzony 31 maja 1917 r. we wsi Poyzna, powiat Lida, wojewdztwo nowogrdzkie. Syn rolnika Bolesawa i Stanisawy z Mickiewiczw. Ukoczy cztery oddziay szkoy powszechnej w Trokieli.

Czynn sub wojskow peni w 85. Puku Piechoty w Nowej Wilejce, skd 13 sierpnia 1939 r. przyby na Westerplatte. W czasie obrony jako celowniczy obsugiwa karabin maszynowy w pobliu toru kolejowego. By kontuzjowany i oguszony. W niewoli jenieckiej przebywa w Prusach Wschodnich, pracujc w gospodarstwach niemieckich. Wolno odzyska w lutym 1945 r. Przygodnymi transportami dotar do Biaegostoku i tu spotka go wielki zawd. Do rodzinnej wsi Poyzna drog zamykaa nowa granica. Zgosi si do punktu repatriacyjnego i wyjecha z pierwszym nadarzajcym si transportem na Ziemie Odzyskane. Dojecha do Wydmin.

6 listopada 1945 r. oeni si z Genowef, ktr pozna wczeniej w Niemczech na robotach. Maestwo byo bezdzietne. Naj si do "pastwowej roboty", wyadowujc zboe, cegy i drewno z wagonw towarowych. W 1947 r. staa praca w mleczarni okazaa si gwnym rdem utrzymania. By zlewaczem i konwojentem a do momentu przejcia na emerytur w 1977 r. Rent inwalidy wojennego otrzyma w maju 1994 r. Zmar 13 lutego 1995 r. Wdowa Genowefa mieszka w Wydminach.

Odznaczenia: Srebrny Krzy Orderu VM (1990).