Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Hajkowicz Jan

ur. 1917

strzelec

Urodzony 17 sierpnia 1917 r. we wsi Borszczi na kresach wschodnich. Mia szecioro rodzestwa. Ojciec arendowa 30 ha ziemi z domkiem. Wiosna 1939 r. zosta powoany do suby wojskowej w S6. Puku Piechoty Legionw do Moodecznu, skd na Westerplatte przyby 13 sierpnia 1939 r. W czasie obrony by w obsadzie placwki "Przysta". Wzity do niewoli jenieckiej przebywa w Stalagu I A. Po podpisaniu listy na pracownika cywilnego pracowa w cukrowni w Rastenburgu. W czerwcu 1941 r., po ataku Niemcw na Zwizek Radziecki, w miejscowoci Topia pracowa przy wymianie podkadw pod szyny kolejowe, ktre wwczas zwano. 22 stycznia 1945 r. po wkroczeniu Armii Czerwonej a do sierpnia 1946 r. pracowa przy karmieniu spdzanego z rnych miejsc byda i rogacizny. Po otrzymaniu odpowiedniego dokumentu uda si do siostry do Potoczana. Wkrtce oeni si z wdow i przenis si do jej gospodarstwa w chutorze w Kucharach. Od 1964 r. po likwidacji chutorw zamieszkali we wsi Szczoki, w pomieszczeniu dawnej ani wiejskiej. Od 1977 r. otrzymuje za prac w sowchozie emerytur od rzdu. Jest wdowcem i ojczymem. Odznaczenia: w Konsulacie Polskim w Misku uhonorowany Srebrnym Krzyem VM, a take mianowany do stopnia ppor. rezerwy w stanie spoczynku, wraz z umundurowaniem oficera polskiego (1990); Medal 1000-lecia Miasta Gdaska (1997).