Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Falkowski Mieczysaw

1915-1996

strzelec

Urodzony 9 padziernika 1915 r. w Roszkach Lenych w wojewdztwie biaostockim. Syn rolnika Kazimierza i Anny z Jabonowskich. Mia szecioro rodzestwa. Ukoczy cztery oddziay szkoy powszechnej.

W latach 1938-1939 czynn sub wojskow odbywa w 86. Puku Piechoty w Moodecznie, skd na Westerplatte przyby 13 sierpnia 1939 r. W czasie obrony walczy na placwce "azienki". By kontuzjowany. W niewoli przebywa w stalagach: I A w Prusach Wschodnich, I B w Holnensteinie i II B w Falibostel. Pozna tam Weronik, z ktr po wkroczeniu wojsk alianckich w 1945 r. powrci do kraju. W 1946 r. pobrali si w Kamiesku i wyjechali do Wrocawia. Mia z ni troje dzieci. Wszystkie zdobyty wyksztacenie rednie; syn techniczne, jedna crka ekonomiczne, druga oglnoksztacce. Od 1947 r. pracowa jako motorniczy w Miejskim Przedsibiorstwie Komunikacyjnym, nastpnie jako murarz na budowach, a przed emerytur by dozorc w Pastwowych Zakadach Zboowych. Rent inwalidy wojennego otrzyma w 1992 r., nominacj na stopie ppor. w stanie spoczynku - w 1989 r. Zmar 22 lutego 1996 r.

Wdowa i troje dzieci z rodzinami mieszkaj we Wrocawiu. Odznaczenia: Krzy Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Medal "Zasuonym na Polu Chway" (1960), Srebrny Krzy Orderu VM (1989).