Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Dworakowski Julian

1917-1998

strzelec

Urodzony 27 maja 1917 r. we wsi Zdrody Nowe, powiat Wysokie Mazowieckie, wojewdztwo biaostockie. Syn Kazimierza i Pauliny ze Zdrodowskich. Ukoczy w 1930 r. cztery oddziay szkoy powszechnej. Pomaga rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa rolnego w Sokoach.

Wcielony do 86. Puku Piechoty w Moodecznie. 7 sierpnia 1939 r. przyby na Westerplatte w stopniu strzelca. W obronie bra udzia w obsadzie wartowni nr 2. Kontuzjowany. Po kapitulacji wywieziony do obozu Stalag I A. W czerwcu 1940 r. podj z Janem Brzozowskim ucieczk w rodzinne strony. Zostali schwytani przez radziecki patrol graniczny i osadzeni w wizieniu w omy. 22 czerwca 1941 r. za spraw wojny niemiecko-radzieckiej wydostali si z wizienia. Idc za lini frontu doszli do rodzinnej wioski. Ukrywa si przed Niemcami w okolicznych gospodarstwach a do zakoczenia wojny.

W 1945 r. w jednym z pierwszych transportw do Polski przyby do Trjmiasta i dosta robot w Stoczni Gdaskiej na oddziale budowlanym jako ciela remontujcy dachy zniszczonych dziaaniami wojennymi hal produkcyjnych. W okresie pniejszym by lusarzem remontowym, dwigowym, a tu przed emerytur awansowa na kontrolera jakoci produkcji. W 1977 r. ju jako emeryt by w sezonie turystycznym kustoszem w westerplackim muzeum - wartowni nr l na Westerplatte. Prac zakoczy z powodu zego stanu zdrowia w 1994 r. Rent inwalidy wojennego otrzyma 13 maja 1977 r.; stopie ppor. w stanie spoczynku i umundurowanie oficera - w 1990 r. By bezdzietnym wdowcem, yt samotnie. Pracowa spoecznie jako radny w Dzielnicowej Radzie Narodowej Gdask-Portowa w latach 1965-1970.

Zmar 30 grudnia 1998 r. Pochowany na Cmentarzu ostowickim w Gdasku.

Odznaczenia: Medal za Odr, Nys i Batyk (1947), Srebrny Krzy Zasugi (1957), odznaka "Za zasugi dla Miasta Gdaska" (1960), Srebrny Medal "Zasuonym na Polu Chwaty" (1960), Zoty Krzy Zasugi (1972), Krzy Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1974), Zasuony Stoczni Gdaskiej im. Lenina (1980), Medal "Za udzia w wojnie obronnej 1939" (1981), odznaka honorowa "Zasuony dla Miasta Gdaska" (1984), Srebrny Krzy Orderu VM (1989), Medal 1000-lecia Miasta Gdaska (1997), Odznaka Honorowa Zwizku Kombatantw RP i BWP (1997).