Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Chrzczanowicz Jan

ur. 1916

strzelec

Urodzony 24 czerwca 1916 r. w Lidzie. Syn Wadysawa i Aleksandry Wismont. Po ukoczeniu siedmiu oddziaw szkoy powszechnej pomaga ojcu w gospodarstwie rolnym.

W 1938 r. powoany do wojska, do 85. Puku Piechoty w Nowej Wilejce. Od 13 sierpnia 1939 r. suy na Westerplatte jako strzelec. W czasie obrony walczy w obsadzie wartowni nr l. By jecem wojennym w Prusach Wschodnich do koca stycznia 1945 r.

Po wkroczeniu wojsk radzieckich nie mg powrci do Lidy. Zczony jenieck niedol z koleg westerplatczykiem Czesawem Dzierzgowskim - skorzysta z jego zaproszenia i we dwch udali si w rodzinne jego strony - do Sulim. Tam pozna Henryk Wierzbowsk, z ktr oeni si w listopadzie 1946 r. W 1947 r. rozpocz prac w Urzdzie Uytecznoci Publicznej w Morgu, przeksztaconym w latach pniejszych w Miejskie Przedsibiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej. Ukoczy liczne kursy; dziki zdobytej wiedzy fachowej z inkasenta awansowa na ksigowego i pracowa dwadziecia siedem lat. Na emerytur przeszed w 1977 r.; rent inwalidy wojennego otrzyma w 1989 r. Nominacj na stopie ppor. w stanie spoczynku i umundurowanie wojskowe w 1990 r.

Mia dwch synw. Starszy zdoby wysze wyksztacenie, modszy ukoczy technikum drzewne.

Zmar 15 czerwca 2002 r.

Odznaczenia: Medal "Za udzia w wojnie obronnej 1939" (1982), odznaka honorowa "Zasuony dla Miasta Gdaska", Krzy Kawalerski Odrodzenia Polski (1987), Srebrny Krzy Orderu VM (1989), Medal 1000-lecia Gdaska (1997).