Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Baraski Piotr

1915-1971

kapral

Urodzony l sierpnia 1915 r. we wsi Wola Kotkowska, powiat radamszczaski, wojewdztwo dzkie. Syn Walentego i Konstancji z domu Augustyniak. Ojciec pracowa na kolei, matka wychowywaa czworo dzieci i zajmowaa si gospodarstwem domowym. Od najmodszych lat pracowa w ogrodnictwie u dziedzica Jankowskiego, gdzie ukoczy szko powszechn. W 1936 r. w Piotrkowie Trybunalskim ukoczy gimnazjum o profilu ogrodniczym.

W latach 1938-1939 czynn sub wojskow odbywa w 86. Puku Piechoty Legionw w Moodecznie. Sub na Westerplatte peni od 13 sierpnia 1939 r. w stopniu kaprala. W czasie obrony jako celowniczy karabinu maszynowego by w obsadzie wartowni nr 2. Ranny. Po kapitulacji dosta si do obozu jenieckiego w Stalagu I A. Pracowa u bauera w ogrodnictwie.

W marcu 1945 r. powrci do domu i do 1947 r. jako pracownik umysowy by zatrudniony w Sdzie Powiatowym w Koninie. Przez kolejne dziesi lat pracowa w Spdzielni Ogrodniczej jako kierownik planowania. W 1957 r. z powodu zego stanu zdrowia przeszed na rent inwalidzk. Przez wszystkie powojenne lata, oprcz pracy zawodowej, udziela si spoecznie: by wieloletnim czonkiem stowarzyszenia PAK w Koninie, a take zastpc prezesa Zarzdu Oddziau Zwizku Inwalidw Wojennych. W latach 1952--1953 zdoby tytu mistrza Ligi Przyjaci onierza w zawodach strzeleckich z kbks i wiatrwki w konkurencji mczyzn. W roku 1956 za prac spoeczn w realizowaniu programu Frontu Jednoci Narodu zosta przez organizacj kombatanck w Poznaniu uhonorowany dyplomem uznania.

W 1938 r. w Gdyni pozna sw przysz on Aniel z domu Lisowsk, wdow po kuzynie Kazimierzu Baraskim, z ktr mia dwie crki: starsza Urszula ukoczya matematyk na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu (obecnie jest emerytowan nauczycielk szkoy redniej). Zamna, ma dwjk dzieci. Modsza Elbieta rwnie matka - m Jacek Sikora jest profesorem w SGGW w Warszawie. Wnuki: Dariusz, Elbieta, Przemysaw, Urszula - maj ukoczone studia wysze; prawnuczka.

Zmar 16 listopada 1971 r. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Koninie.

Odznaczenia: Srebrny Krzy Orderu VM (1945), Medal za Odr, Nys i Batyk (1947), Odznaka Grunwaldzka (1960).