Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

uk Bronisaw

1917-1994

strzelec

Urodzony 4 wrzenia 1917 r. we wsi Dajnowo, powiat Lida, wojewdztwo nowogrdzkie. Syn rolnikw Jzefa i Anny z Furmanw. Ukoczy trzy oddziay szkoy powszechnej. Mia dwie siostry i jednego brata.

Czynn sub wojskow odbywa w 85. Puku Piechoty w Nowej Wilejce (1938-1939) skd na Westerplatte przyby 7 sierpnia 1939 r. Broni placwki "Przysta". By ranny, mia uszkodzone oko. Do padziernika 1939 r. przetrzymywany w Stalagu I A. Nastpnie skierowany do pracy w niemieckich gospodarstwach. Jesieni 1943 r. podpisa deklaracj na pracownika cywilnego. Dosta tygodniowy urlop i na Boe Narodzenie pojecha w odwiedziny do rodzinnej wsi Papaszany koo Lidy, by nie wrci. Ukrywa si do padziernika 1944 r. W Biaymstoku zgosi si na komisj poborow. Z powodu utraconego oka wcielony zosta jako sanitariusz do szpitala polowego w Ludowym Wojsku Polskim. Szed z tym wojskiem poprzez Lublin, d a do Wrocawia. W listopadzie 1945 r. zosta zdemobilizowany.

W Gorzowie czeka na transport repatriantw z rodzinnych stron. W transporcie odnalaz krewnych. Wyjecha do Osowa koo Szczecina. Jako osadnik dosta trzyhektarowe gospodarstwo rolne. Oeni si tam z krajank. W 1962 r. z powodu choroby ony gospodarstwo przekaza szwagrowi, a sam poszed do pracy w Zarzdzie Zieleni Miejskiej w Szczecinie. cina, rba i wywozi drzewa w leniczwce Gajowice Gbokie. Na emerytur odszed w 1978 r. Rent inwalidy wojennego uzyska w 1987 r. Nominacj na ppor. w stanie spoczynku i umundurowanie oficerskie otrzyma w 1989 r.

Zmar l kwietnia 1994 r. Pochowany na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

Maestwo byo bezdzietne. Wdowa Janina mieszka samotnie. Odznaczenia: Odznaka Zasuonego Pracownika Gospodarki Terenowej i Ochrony rodowiska (1975), Medal "Za udzia w wojnie obronnej 1939" (1982), Krzy Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1984), odznaka honorowa "Za zasugi dla Miasta Gdaska" (1984), Srebrny Krzy Orderu VM (1989).