Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Piotrowski Leonard

1897-1987

starszy sierant zawodowy

Urodzony 16 wrzenia 1897 r. w miejscowoci Nowe nad Wis. Syn Ludwika i Idy z domu Klindt. Ukoczy w 1911 r. szko powszechn. Do 1913 r. pracowa w biurze adwokackim jako pomoc biurowa. Od roku 1914 przyucza si do zawodu budowlaca.

W lipcu 1916 r. powoany w szeregi armii pruskiej. Do koca pierwszej wojny wiatowej bra udzia na frontach wschodnim i zachodnim w II Batalionie Minomiotaczy w oddziale pomiarowym jako krelarz. Zwolniony w grudniu 1918 r. powrci do domu rodzinnego. 16 wrzenia

1919 r. w Poznaniu wstpi jako ochotnik do formujcego si tam grudzidzkiego puku piechoty. Po przeszkoleniu otrzyma stopie plutonowego. W styczniu 1920 r. bra udzia w zajciu Pomorza zgodnie z postanowieniem traktatu wersalskiego. Otrzyma stopie sieranta i przydzia do batalionu szkoleniowego jako instruktor. We wrzeniu 1920 r. ze Skadnicy Uzbrojenia nr 8 wpyno zapotrzebowanie na starszego podoficera. Kiedy zaproponowano mu przeniesienie, zgodzi si. W 1921 r. ukoczy kurs skadmistrzw przy Centralnej Szkole Zbrojmistrzw w Warszawie. Wiosn 1922 r. Skadnica Uzbrojenia zostaa przeniesiona do Torunia. Tam do 30 czerwca 1920 r. peni funkcj kierownika kancelarii materiaowej i ewidencji uzbrojenia. Dowdztwo Okrgu Korpusu Nr VIII w Toruniu dnia l lipca 1930 r. przenioso go do Wojskowej Skadnicy Tranzytowej na Westerplatte. W karcie kwalifikacyjnej w dniu l kwietnia 1935 r. komendant WST mjr Stefan Fabiszewski wystawi mu nastpujc opini: "...Dua inteligencja. Bardzo wysoka moralno. Uwiadomiony i wyrobiony pastwowo. Subie i wojsku oddany bez zastrzee. Koleeski i lubiany przez wszystkich podoficerw. Wybitnie wyrnia' si prac, sumiennoci i obowizkowoci. Umie utrzyma i wymusi posuch. Bardzo dobry i wykwalifikowany zbrojmistrz. Wybitny podoficer". I w trzy lata pniej (l IV 1939) Fabiszewski powtrnie opisuje: "...Inteligentny, charakter powany, zrwnowaony. W pracy nadzwyczaj sumienny, ambitny. Zachowanie si poza sub wzorowe. Poczucie obowizkw obywatelskich i uwiadomienie pastwowe bardzo due. Prezencja b. dobra. Dbay o wygld zewntrzny. Jako zbrojmistrz - bardzo dobry fachowiec".

Po kapitulacji wzity do obozu przejciowego w Klein Dexen w Prusach Wschodnich. Z uwagi na stan zdrowia leczony w szpitalu obozowym. Uzyska dokument, na podstawie ktrego zosta zwolniony do domu w maju 1940 r. Po przybyciu do Torunia we wrzeniu 1940 r. otrzyma z porednictwa pracy skierowanie do administracji poligonu, gdzie zatrudniony zosta w charakterze dozorcy barakw z kwaterami dla oddziaw niemieckich przybywajcych na wiczenia poligonowe. W marcu 1941 r. tzw. Ortgruppen rozpoczta spisy rodzimej ludnoci na niemieckie listy narodowociowe. 14 padziernika 1943 r. odebra niemiecki dowd z III grup. 19 stycznia 1945 r. zosta wczony do oddziau roboczego przy wojskowej skadnicy gsienic pocigowych w Berlinie. W drugiej poowie lutego, z uwagi na cige naloty, skadnica zostaa ewakuowana za ab do miasteczka Bismarck. W marcu 1945 r. zabrany przez Amerykanw i osadzony w obozie dla internowanych w Rheinsberg nad Renem. Po przeprowadzonej selekcji narodowociowej l maja znalaz si w transporcie Polakw, ktrych przewieziono do obozu w pobliu miasteczka Chalon-sur-Sane we Francji. Do Torunia przyjecha 6 padziernika 1945 r.

W styczniu 1946 r. przyby z rodzin do Gdaska i otrzyma tymczasow prac w Spdzielni Budowlanej "Energia" w Sopocie. Sta prac w Centrali Wglowej w dziale przeadunkw morskich, sekcja dokumentw i odprawy statkw kontynuowa jako samodzielny referent do poowy 1946 r. Przez nastpne lata a do przejcia na emerytur pracowa fizycznie w prywatnym przedsibiorstwie i w Spdzielni "Gedania".

Zmar 5 lipca 1987 r. Pochowany na Cmentarzu Srebrzysko w Gdasku.

Crka Jadwiga (1927) - nauczyciel akademicki, syn Ryszard (1931) - technik elektryk mieszkaj w Gdasku.

Odznaczenia: Brzowy Medal "Za dugoletni sub" (1939), Krzy Walecznych (1960), Odznaka Grunwaldzka (1960), Krzy Kawalerski Odrodzenia Polski (1973), pomiertnie - Srebrny Krzy Orderu VM (1990).