Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Zmitrowicz Jan

1916-?

strzelec

Urodzony 8 kwietnia 1916 r. w miejscowoci Hornie, powiat Lida, wojewdztwo Nowogrdek. Z zawodu szewc.

Wojskow sub czynn odbywa w 77. Puku Piechoty w Lidzie (1938-1939). Sub na Westerplatte peni od 13 sierpnia 1939 r. Bra udzia w obronie. Wzity do niewoli i przekazany do Stalagu I A. W dniu l kwietnia 1940 r. przeniesiony do Stalagu I B, skd 14 sierpnia 1940 r. zosta zwolniony do Suwak.

W okresie powojennym wszelkie starania zmierzajce do poszerzenia wiedzy o losie zaginionego nie przyniosy rezultatu.