Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Uss Bronisaw

1916-1939, poleg 2 wrzenia 1939 r.

strzelec

W dniu 7 sierpnia 1939 r. zgosi si w WST na Westerplatte kpr. Pietrzak Jzef i 17. strzelcw. Pord wymienionych jako dziesity na licie figuruje Uss Bronisaw. Wchodzi w skad zaogi wyznaczonej do obrony wartowni nr 5. Poleg w drugim dniu walki w godzinach popoudniowych podczas nalotu stukasw niemieckich. Spoczywa na Cmentarzyku Polegych Obrocw Westerplatte. Odznaczenia: pomiertnie - Srebrny Krzy Orderu VM (1945). W archiwalnych zapiskach z lat 50. znajduj si adresy rodzin polegych. Uss Maria, Adolfina i Janina mieszkay wwczas w miejscowoci Ryczewo 57, poczta i powiat Supsk. Wszelkie prby nawizania z nimi kontaktu przy opracowywaniu niniejszej noty biograficznej nie przyniosy rezultatu.