Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Szymanowicz Jzef

1916-?

strzelec

Urodzony 19 wrzenia 1916 r. w miejscowoci Bieludne, powiat Lida. Syn Wincentego i matki z domu Gawlica. Z zawodu by rolnikiem.

Czynn sub wojskow odbywa w latach 1938/1939 w 77. Puku Piechoty w Lidzie. Skierowany na Westerplatte 13 sierpnia 1939 r. Bra udzia w obronie. 7 wrzenia wzity do niewoli niemieckiej. Przekazany do Stalagu I A w Prusach Wschodnich (nr jeca 1869). 1 czerwca 1940 r. przeniesiony do Stalagu I B.

Wszelkie powojenne starania o wyjanienie dalszego losu do tej pory nie daj rezultatu.