Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Swirkowicz Antoni

los nieznany

strzelec

Przyby na Westerplatte 7 sierpnia 1939 r. z pukw stacjonujcych na Wileszczynie, w grupie onierzy stanowicych sierpniowe wzmocnienie zaogi WST.

W Biurze Informacji i Poszukiwa PCK w Warszawie brak adnotacji o jego pobycie w niewoli jenieckiej.

Kilkakrotne apele w rodkach masowego przekazu nie daty rezultatu. Mimo usilnych stara, jak do tej pory losy jego pozostaj nieznane.