Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Mazurkiewicz Leon

1915-1944

strzelec

Urodzony 7 lipca 1915 r. w wicianach. Syn Nikodema i matki z domu Czeku. Przed powoaniem do wojska by robotnikiem.

W latach 1938-1939 odbywa czynn sub wojskow w 85. Puku Piechoty w Nowej Wilejce, w 2. kompanii ckm. Na Westerplatte przyby 7 sierpnia 1939 r. Przed napaci Niemcw peni wart z 31 sierpnia na l wrzenia 1939 r. Bra udzia w obronie. Po kapitulacji wzity do niewoli do Stalagu I A (nr jeca 1952). 19 maja 1941 r. zwolniony z obozu i skierowany w okolice Roztenburga do kopania okopw. W padzierniku 1944 r. zachorowa i (wedug relacji Jana Romarza) zmar w szpitalu w Osterburgu.