Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Ner Stefan

1914-1980

pracownik kontraktowy

Urodzony 14 lutego 1914 r. w miejscowoci Wola Sarbiewo w powiecie poskim. Syn Stanisawa i Franciszki. Ukoczy pi oddziaw szkoy powszechnej w Duniewie.

W poowie 1936 r. powoany do suby czynnej do I Batalionu Morskiego w Wejherowie, skd po szeciu miesicach przerzucony rozkazem na Westerplatte. Po zakoczeniu suby czynnej nadal pozostawa na Westerplatte. Z dniem 15 padziernika 1938 r. zosta przyjty przez komendanta WST mjr Stefana Fabiszewskiego do pracy w charakterze rzemielnika kontraktowego z XII grup uposaenia. W czasie obrony pomaga lekarzowi Sabemu przy pielgnacji rannych. Okres okupacji przey w niewoli w Prusach Wschodnich. Pracowa w majtkach rolnych, przy wymianie szyn kolejowych i kopaniu roww przeciwlotniczych. Po wkroczeniu Armii Czerwonej szed pieszo z Krlewca do Mawy w zorganizowanym przemarszu jecw polskich. Korzystajc z nieuwagi eskortujcego uciek do Duniewa. Wiosn 1946 r. uda si na Ziemie Odzyskane w poszukiwaniu brata. W Mielnie koo Koszalina znalaz wyrzucon na brzeg morski star poniemieck d, ktr wyremontowa i zacz owi ryby. W 1949 r. wyjecha do Szczecina-Dbie. Oeni si i zbudowa wasny dom.

Zmar nagle na atak serca 23 sierpnia 1980 r. podczas nocnego poowu na Zalewie Szczeciskim.