Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Korko Bronisaw

1917-1968

strzelec

Urodzony 5 sierpnia 1917 r. we wsi anieki, powiat szczuczyski na Wileszczynie. Syn Kazimierza i Karoliny.

Na Westerplatte przyby 7 sierpnia 1939 r. w grupie onierzy przysanych jako wzmocnienie zaogi WST z pukw stacjonujcych na Wileszczynie.

Po wojnie do Gronowa Elblskiego przyjecha w maju 1947 r., a 14 wrzenia zawar zwizek maeski z Kazimier Lewandowsk, posiadajc 10,5-hektarowe gospodarstwo rolne. W tym wsplnym gospodarstwie zajmowa si hodowl byda.

Pastwo Korko nie mieli dzieci. Bronisaw Korko nigdy nie usiowa dotrze do rodowiska westerplatczykw. Z dalszych ustale wynika, e po jego mierci ona zlikwidowaa gospodarstwo, przenoszc si do odzi, gdzie lad po niej zagin.

Zmar na posterunku MO w Gronowie 12 lutego 1968 r.

Pochowany na cmentarzu w Elblgu przy ulicy Agrykoli.

W 1994 r. waciciele firmy kamieniarskiej "Miron" w Elblgu bezpatnie odnowili jego nagrobek.