Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Kaczanowski Jzef

ur. 1914

strzelec

Urodzony 5 padziernika 1914 r. we wsi Pretimo, powiat Szczuczyn, wojewdztwo grodzieskie. Syn Wincentego i Michaliny z Lipskich. Mia dwch braci i dwie siostry. Ukoczy szko powszechn w miasteczku Orle. Pracowa na roli w gospodarstwie u rodzicw.

W marcu 1939 r. powoany do suby czynnej w 77. Puku Piechoty w Lidzie, skd na Westerplatte przyby 7 sierpnia 1939 r. W czasie obrony walczy w wartowni nr 5, a po jej zbombardowaniu na nadmorskim odcinku w pobliu placwki "Fort". By oguszony i kontuzjowany.

Z niewoli w Prusach Wschodnich pn jesieni 1939 r. wraz z plut. Wadysawem Sobolem zdecydowali si uciec do rodzinnych stron. Po przekroczeniu granicy niemieckiej zapani zostali przez patrol radziecki z miejscowoci Budy i w transporcie towarowym wywiezieni do Archangielska. Przy wyrbie lasu pracowali do 1943 r. Po ogoszeniu przez Wand Wasilewsk i Zygmunta Berlinga o tworzcej si na terenie Zwizku Radzieckiego Armii Polskiej zgosili si do wojska w Siedlcach nad Ok. Bra udzia w bitwie pod Lenino. Potem w forsowaniu Odry i Nysy i ataku na Berlin w kwietniu 1945 r. Po zakoczeniu wojny w padzierniku 1945 r. zosta zdemobilizowany. Dotar do Biaegostoku, ale droga do Lidy bya ju zamknita. Prac znalaz na kolei w Czeremsze. Oeni si w 1950 r. Jako rewident wagonowy przepracowa na PKP a do emerytury, na ktr odszed w 1974 r. Mieszka z maonk w Czeremsze. Nominacj na stopie ppor. w stanie spoczynku oraz rent inwalidy wojennego otrzyma w 1990 r. Ma jedynego syna, ktry ukoczy Technikum Melioracyjne, oeni si i z rodzin mieszka i pracuje te w Czeremsze.

Odznaczenia: Medal za Odr, Nys i Batyk (1947), Medal za Warszaw 1939-1945 (1947), Medal Zwycistwa i Wolnoci 1945 (1960), Medal "Za udzia w walkach o Berlin" (1968), Krzy Walecznych (1968), Krzy Kawalerski Odrodzenia Polski (1974), Medal "Za udzia w wojnie obronnej 1939" (1982), odznaka honorowa "Za zasugi dla Miasta Gdaska" (1984), Srebrny Krzy Orderu VM (1988), Medal ukowa (1995), Medal 1000-lecia Miasta Gdaska (1997), Odznaka Honorowa Zwizku Kombatantw RP i BWP.