Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Horbacz Bolesaw

1912-1984

strzelec

Urodzony 30 marca 1912 r. w Iwiu, powiat Lida, wojewdztwo nowogrdzkie. Syn rolnikw Alfonsa i Katarzyny. Rodzice posiadali due gospodarstwo rolne. Mia tylko jedn modsz siostr Elbiet, ktra zmara w wieku dwunastu lat.

Sub wojskow odbywa w latach 1938--1939 w 77. Puku Piechoty w Lidzie. Na Westerplatte przyby 7 sierpnia 1939 r. Bra udzia w obronie. Po kapitulacji trafi do Stalagu I A (nr jeca 2479). Uciek z niewoli w 1941 r. Zosta zapany przez Rosjan i osadzony w wizieniu w Baranowiczach w celi, gdzie woda sigaa kolan. 22 czerwca 1941 r. po wkroczeniu Niemcw uciek do lasu. Zgosi si w 1943 r. do Armii Polskiej. Koniec wojny zasta go w szpitalu wojskowym w arach. Po wyleczeniu osiad na Ziemiach Odzyskanych w Lubaniu lskim. Jako wojskowy osadnik otrzyma w pobliu Lubania dom z zabudowaniami gospodarczymi w Zarbie. W tyme domu prowadzi poniemieck restauracj. W maju 1946 r. w ramach repatriacji przyjechaa z lwia rodzina: ona z dwoma synami i crk. Rozpocz prac w Zarbiaskich Kamienioomach Drogowych jako zaopatrzeniowiec, a nastpnie magazynier materiaw wybuchowych. Jako rezerwista wielokrotnie powoywany na szkolenia wojskowe awansowa do stopnia kpt. rezerwy. By czonkiem PZPR. Przeszed dwa wylewy do mzgu. Drugi okaza si miertelny.

Zmar 8 kwietnia 1984 r. Pochowany na cmentarzu w Zarbie. Odznaczenia: Odznaka Grunwaldzka (1947), Medal za Warszaw 1939-1945 (1947), Medal za Odr, Nys i Batyk (1947), Medal "Za udzia w walkach o Berlin" (1959), Krzy Walecznych (1970), Krzy Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1975), pomiertnie -Srebrny Krzy Orderu VM (1990).