Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Dopierao Zygmunt

1920-1986

strzelec

Urodzony 22 lutego 1920 r. w Warszawie. Syn Szczepana i Albertyny. Ojciec by kolejarzem. Ukoczy siedem oddziaw szkoy powszechnej w Warszawie i jedn klas zawodow lusarsko-mechaniczn w Lidzie.

Czynn sub wojskow odbywa jako ochotnik w 77. Puku Piechoty w Lidzie, skd 7 sierpnia 1939 r. przyby na Westerplatte. W czasie obrony by w obsadzie placwki "Prom", a nastpnie wartowni nr 1. Ranny. Jako jeniec wojenny trafi do Stalagu I A, skd zosta przewieziony do obozu karnego w miejscowoci Broweg koo Schleswig-Holsteinu. Do kraju przyby po wyzwoleniu przez wojska alianckie w 1946 r. W wiebodzinie znajdowaa si jego rodzina, ktra w ramach repatriacji tutaj osiada. Postanowi jednak zamieszka w Szczecinie. Do 1956 r. pracowa w Zakadach Fosforowych jako lusarz ruchowy, a nastpnie przez dwa lata by pracownikiem rozadunkowym w Zarzdzie Portu Szczeciskiego. Ostatni prac zarobkow podj w kolejnictwie jako lusarz. Na pocztku lat osiemdziesitych odszed z powodu utraty zdrowia na rent inwalidzk.

Do Gdaska nadszed list od pielgniarki rodowiskowej W. Kaszczyk, w ktrym napisaa:

"...14 sierpnia 1986 r. zmar w szpitalu PKP nasz podopieczny, samotnie yjcy p. Dopierao Zygmunt [...] Pochowaniem zwok zaja si pielgniarka przyszpitalna i prezes Kota ZBoWiD [...] Zmary by czowiekiem zamknitym i b. tajemniczym. Nikomu nie udziela informacji na temat swoich bliskich z rodziny. Pani adres znalazam w jego korespondencji...".

Odznaczenia: Odznaka Grunwaldzka (1960), Medal Zwycistwa i Wolnoci 1945, Gryf Pomorski. Odznaka 1000-lecia Pastwa Polskiego, odznaka "Przodujcy Kolejarz", Krzy Kawalerski Odrodzenia Polski (1974), pomiertnie - Srebrny Krzy Orderu VM (1990).