Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Ciereszko Wiktor

1916-1988

strzelec

Urodzony 2 lutego 1916 r. we wsi Szewierdaki, gmina yrmuny, powiat Lida w Nowogrdzkiem. Syn Ludwika i Marii z domu Daglis. Mia dwie siostry i dwch braci. Ukoczy pi oddziaw szkoy powszechnej. Przed powoaniem do wojska dorywczo pracowa w melioracji.

Czynn sub wojskow peni w 77. Puku Piechoty w Lidze (1938-1939). Sub na Westerplatte rozpocz 7 sierpnia 1939 r. W czasie obrony walczy w obsadzie wartowni nr l. W niewoli skierowany do pracy w folwarkach w pobliu Gerdauen w Prusach Wschodnich. W poowie 1943 r. trafi do pracy do Niemca pochodzenia polskiego - Szymaskiego.

W styczniu 1945 r. wraz z odwrotem Niemcw przepdzony z niemieckimi bauerami, ludnoci cywiln i jecami wojennymi w kierunku Braniewa. Wyzwolenie nadeszo w pocztkach marca 1945 r. Nie mogc wrci w rodzinne strony, zatrzyma si we wsi Kajetanowo, niedaleko omy, gdzie wypoczywa po trudach wojennych u swego przyszego tecia. 15 lipca 1945 r. znalaz pierwsz powojenn prac - zostajc komendantem posterunku MO w miejscowoci Drygay. W 1948 r. skierowany na szeciomiesiczn szko podoficersk milicyjn do Supska. W stopniu starszego sieranta milicji zosta komendantem MO w Skandawie. Posdzony o wspprac z AK - nieoczekiwanie sta si winiem aresztu w Olsztynie. Po p roku zosta zwolniony... ale do cywila. W Korszach znalaz zajcie w sklepie kolonialnym jako sprzedawca. W trzy lata potem w tym samym sklepie geesowskim by magazynierem artykuw masowych. W ten sposb dopracowa do emerytury w 1976 r.

Dzieci ksztaci na Wybrzeu. Kiedy usamodzielniy si i zamieszkay na stae w Trjmiecie, cigny za sob rodzicw. Kupili w Rumi maty placyk i dziki pomocy pywajcego w PLO syna pobudowali domek. Nie mg y bezczynnie na emeryturze i dlatego do koca ycia pracowa jako przewodnik oprowadzajcy turystw po wntrzach odrestaurowanej wartowni nr l na Westerplatte, w ktrej zgromadzone eksponaty pozwoliy utworzy Muzeum Westerplatczykw, stanowice fili Muzeum Historii Miasta Gdaska.

Zmar 29 listopada 1988 r. Pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Alei Zasuonych w Gdyni Rumi.

Odznaczenia: Medal Zwycistwa i Wolnoci 1945 (1945), Krzy Walecznych (1968), Krzy Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1974), Medal "Za udzia w wojnie obronnej 1939" (1981), odznaka "Zasuony dla Miasta Gdaska" (1984); pomiertnie - Srebrny Krzy Orderu VM (1990).