Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Krgielski Zdzisaw

1912-1987

podporucznik

Urodzony 15 wrzenia 1912 r. w Skokach koo Wgrowca, wojewdztwo pilskie. Syn Wiktora i Jadwigi z Ratuszewskich. Ojciec by urzdnikiem administracji samorzdowej, matka zajmowaa si gospodarstwem domowym. W 1933 r. po uzyskaniu maej matury w gimnazjum humanistycznym im. w. Barabry w Chodziey, wstpi do trzyletniej Szkoy Podchorych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej.

W okresie od 15 IX 1933 do l IV 1934 r. ukoczy dywizyjny kurs podchorych rezerwy piechoty przy 59. Puku Piechoty w Inowrocawiu, a od 2 IV do l VII 1934 r. kurs aplikacyjny przy 62. Puku Piechoty w Bydgoszczy. 15 padziernika 1934 r. przyjty do Szkoy Podchorych Piechoty w Ostrowie Komorw, po ukoczeniu ktrej 15 X 1936 r. zosta mianowany podporucznikiem. W 69. Puku Piechoty w Gnienie od 31 VII 1939 r. peni funkcj dowdcy plutonu. Na Westerplatte przyby 4 sierpnia 1939 r. Zostao mu powierzone dowdztwo placwki "Przysta", zadaniem ktrej byo na wypadek agresji niemieckiej zamknicie obrony od strony zachodniej - niedopuszczenie do przejcia Niemcw przez kana, zamknicie ogniem basenu oraz zwizanie si ogniem z wartowniami 1 i 2 w celu uniemoliwienia napastnikowi wejcia na teren WST od strony poudniowo-zachodniej.

Od 8 wrzenia 1939 r. przebywa w niewoli niemieckiej, w obozach Lienz w Austrii (do czerwca 1940) i Woldenbergu Oflag II C (do 2 II 1945). 15 marca 1945 r. powrci do kraju. W Gnienie, jako oficer znajcy si na przysposobieniu wojskowym, otrzyma skierowanie do Zarzdu Miejskiego Zwizku Walki Modych na stanowisko instruktora wychowania fizycznego. W kwietniu 1945 r. zosta zweryfikowany przez Komisj Wojskow w odzi do stopnia porucznika i wcielony do Wojska Polskiego. Od 20 V 1945 do IX 1946 r. suy w Szkole Specjalistw Morskich Marynarki Wojennej w Gdyni-Oksywiu. 14 marca 1947 r. zosta nieoczekiwanie zdemobilizowany. Jako przedwojenny oficer nie mia moliwoci uzyskania staej pracy w przedsibiorstwach pastwowych na Wybrzeu, l kwietnia 1947 r. rozpocz pracowa dorywczo pocztkowo jako wspwaciciel firmy rybackiej "Rekin" na Helu, nastpnie jako agent firmy "Orkan" w Gdyni. d 1948 r. by onaty z Janin Bruzda, z ktr podjli decyzj przeniesienia si na stae w jej rodzinne miejsce zamieszkania, do Poznania, l kwietnia 1949 r. podj prac w Pastwowym Przedsibiorstwie Zjednoczenia Budowlanego w Poznaniu, rwnoczenie kontynuujc nauk w wieczorowym zaocznym technikum budowlanym. Do 1968 r. pracowa jako starszy inspektor ds. postpu technicznego i wynalazczoci. Od grudnia 1968 r. zajmowa stanowisko kierownika komisji wynalazczoci w Zjednoczeniu Przedsibiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Poznaniu. By czonkiem Zwizku Zawodowego Budowlacw i Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (od 1950 r.) Po odejciu na emerytur w 1976 r. pracowa na p etatu w brany budowlacw jako rzecznik patentowy. Dziki niemu zostaa uruchomiona dziaalno Klubu Techniki i Racjonalizacji w Poznaniu. Na pocztku lat 80. Dowdztwo Marynarki Wojennej uhonorowao Z. K. stopniem komandora porucznika w stanie spoczynku.

Zmar 31 lipca 1987 r. Spoczywa na miejscowym cmentarzu w Poznaniu. Pozostawi crk Danut (ur. 1949) i wnuczk Agnieszk.

Odznaczenia: Srebrny Krzy Orderu VM (1945), Medal 10-lecia, Zoty Krzy Zasugi, Odznaka Przodownika Pracy, Medal XXX-lecia PRL, Zota Odznaka Zwizkw Zawodowych, Medal Zwycistwa i Wolnoci 1945 (1946), Medal za Odr, Nys i Batyk (1946), Odznaka Grunwaldzka (1946).