Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Naskrt Jan

1904-1993

plutonowy zawodowy

Urodzony 5 grudnia 1904 r. w Piotrowie w Poznaskiem. Syn rolnikw Jana i Julianny. Szkol powszechn ukoczy w czternastym roku ycia pod zaborem pruskim w aszewie, w powiecie kociaskim. Przez trzy lata terminowa u kowala, nastpnie wyjecha na Grny lsk. Jako samodzielny kowal pracowa w firmie "Gische".

Do wojska powoany 4 padziernika 1925 do 70. Puku Piechoty w Pleszewie. Po ukoczeniu szkoy podoficerskiej suy w tym puku jako podoficer zawodowy do 1928 r. Przeniesiony do Baonu Podchorych Rezerwy w remie, na instruktora. 15 sierpnia 1929 r. zosta plutonowym. W zbiorach archiwalnych zachoway si zapisy dotyczce jego kwalifikacji. Oto dwa z nich:

"...Poczucie godnoci. Posiada charakter do wyrobiony, koleeski, karny. Szczery, ambitny, pracowity i chtny. Schludny. Wymowa dobra, sprytny. Uczy si atwo i dokadnie. Dobrze si orientuje i dobre wydaje rozkazy. Samodzielny, energiczny, pewny siebie i szanowany. Posiada zimn krew. Wyszkolony w ckm...". Podpisa kpt. Spychalski - dowdca kompanii. "Powany, taktowny. W subie wymagajcy, jednak dbay o onierza. Fachowo dobrze wyszkolony. Zdolno instruowania dua. Dobry dowdca druyny, pewny siebie w dowodzeniu i szybko si orientuje. Ambicje pracy bardzo due, wymaga tylko odpowiedniego kierownictwa. Pilny i chtny do kadej pracy, silnie zabiegajcy nad wyrnieniem i postawieniem swojej druyny na pierwszym miejscu...". Podpis nieczytelny.

W czerwcu 1931 r. zawar zwizek maeski z Leokadi Kamiorowsk. 13 grudnia 1938 r. w Wejherowie urodzi mu si pierwszy syn Mieczysaw Jan (zapis wiadectwa urodzenia zoony w aktach personalnych zaogi na Westerplatte, liczba rejestru 511/38).

W grudniu 1932 r. delegowany do I Baonu Morskiego w Wejherowie. 6 marca 1933 r. po wiczeniach wojskowych w miechowie, z portu wojennego na Oksywiu transportowcem Marynarki Wojennej "Wilja" przyby na Westerplatte. Do 1936 r. peni funkcj druynowego, nastpnie przej obowizki gospodarczego zaopatrzeniowca ywnociowego i kierownika kuchni onierskiej. Szef Wydziau Wojskowego Komisariatu Generalnego w Gdasku, ppk dypl. Antoni Rosner, zatwierdzi jego przyjcie do suby wojskowej w rzeczywistym stopniu plutonowego w grupie I-ej podoficerw zawodowych z dniem l III 193S r. na przecig kolejnych 3 lat i 3 miesicy, tj. do 31 V 1941 r.

W czasie obrony by dowdc wartowni nr 3. Przebywa w niewoli jenieckiej w Stalagu l A (nr jeca 2225). Pracowa jako robotnik rolny. Od padziernika 1942 r. zatrudniony by jako mechanik w Fabryce Maszyn Rolniczych w Gerdauen. 2 lutego 1945 nadszed front. Szed za lini frontu do Wejherowa, do rodziny. 15 kwietnia 1945 by na miejscu, a 15 maja podj prac w Powiatowym Urzdzie Repatriacyjnym jako intendent i gospodarz zaopatrzenia. W latach 1946-1957 pracowa w Gminnej Spdzielni na stanowisku gwnego magazyniera artykuw spoywczych. Do 1962 r. by kadrowym w Rejonowym Zwizku Gminnych Spdzielni. Od maja 1962 do marca 1970 r. pracowa jako instruktor w Zjednoczonym Stronnictwie Ludowym.

Prowadzi dziaalno spoeczn: czterdzieci lat by awnikiem Sdu Rejonowego w Wejherowie. Spotyka si z modym pokoleniem Polakw w szkoach i na rocznicowych uroczystociach. By czonkiem ZSL. l kwietnia 1970 r. przeszed na emerytur. Rent inwalidy wojennego oraz nominacj na stopie ppor. w stanie spoczynku otrzyma w 1990 r.

Zmar 6 wrzenia 1993 r.

Dwaj synowie i crka z rodzinami mieszkaj i pracuj w Wejherowie.

Odznaczenia: Brzowy Medal "Za dugoletni sub" (1939), Medal Zwycistwa i Wolnoci 1945 (1947), Medal za Odr, Nys i Batyk (1947), Krzy Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1959), Medal "Zasuonym na Polu Chway" (1960), Odznaka Grunwaldzka (1960), Medal "Za udzia w wojnie obronnej 1939" (1982), odznaka honorowa "Za zasugi dla Miasta Gdaska" (1984), medal "Zasuony Ziemi Wejherowskiej", Srebrny Krzy Orderu VM (1989).