Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

onik Franciszek

ur. 1916

strzelec

Urodzony 24 stycznia 1916 r. w Kijowie. Syn Aleksandra i Zofii z Popawskich. W 1918 r. przyby z rodzin do Polski. Zamieszkali w Kostkach Wielkich koo Makini. Ojciec pracowa w tartaku, matka bya won w szkole. Ze wzgldu na trudn sytuacj rodzinn, jako omioletnie dziecko uczc si pomaga dorywczo ojcu w tartaku. Po ukoczeniu piciu oddziaw szkoy powszechnej zosta robotnikiem w tartaku.

2 listopada 1937 r. powoany do wojska do Makini. W padzierniku 1938 r. skierowany do 14. Dywizjonu Artylerii Konnej w Biaymstoku. 30 lipca 1939 r. przyby na Westerplatte. W czasie obrony by w obsadzie dziaa 75 mm jako adowacz, a po jego rozbiciu, skierowany do obsugi ckm w rejon toru kolejowego pomidzy basenem a wartowni nr 3. By kontuzjowany. Po kapitulacji wywieziony do obozu jenieckiego w Stalag I A. Wiosn 1940 r. skierowany do pracy przymusowej u okolicznych gospodarzy. Tam zapozna sw przysz on Katarzyn, wywiezion z wojewdztwa tarnopolskiego na przymusowe roboty do Niemiec.

Po wyzwoleniu w poszukiwaniu pracy pojechali do odzi. W latach 1946-1951 pracowa jako brakarz w Zjednoczeniu Przemysu Wkienniczego im. Niedzielskiego. Nastpnie jako ciela zatrudniony by przy budowie dworca fabrycznego PKP w odzi. Z powodu wrzodw odka w 1974 r. przeszed na rent chorobow, a od 1976 r. jest emerytem rencist. W 1989 r. nominowany na stopie ppor. w stanie spoczynku, otrzyma rwnie uniform oficerski. Maestwo onikw jest bezdzietne. Na jednym z dzkich cmentarzy w SO. rocznic urodzin Franciszka postawili z granitu grobowiec z wyrytymi datami urodzenia obojga.

Odznaczenia: Medal Zwycistwa i Wolnoci 1945 (1968), Krzy Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1968), Odznaka Honorowa "Za zasugi dla Miasta odzi" (1973), Medal "Za udzia w wojnie obronnej 1939" (1982), odznaka honorowa "Zasuony dla Miasta Gdaska" (1984), Krzy Srebrny Orderu VM (1989), Medal 1000-lecia Miasta Gdaska (1997), odznaka honorowa Zwizku Kombatantw RP i BWP (1997).