Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Wysocki Julian

1916-1974

strzelec

Urodzony 16 lutego 1916 r. we wsi ebry w powiecie Grajewo, wojewdztwo Biaystok. Syn Wadysawa i Marianny ze Skadyszewskich.

Sub wojskow odbywa w latach 1938-1939 w Batalionie Sanitarnym w Grodnie. Na Westerplatte przyby 30 lipca 1939 r. W czasie obrony peni funkcj sanitariusza i opiekuna rannych. Wzity do niewoli, w Stalagu I A by rwnie sanitariuszem. Pracowa w izbie chorych z numerem obozowym 1503. W maju 1942 r. w majtku Gerdauen pozna sw przysz on Czesaw, wywiezion z kraju na roboty przymusowe. 25 stycznia 1945 r. w wyniku zarzdzonej ewakuacji znaleli si oboje w miejscowoci Spopol-Bartoszyce. Po wejciu Rosjan ponownie skierowany do przymusowej pracy w okolicznym mynie, przerabiajcym ziarno na mk dla frontowych oddziaw. W maju 1945 r. uda si w rodzinne strony do wsi Zebry. W okolicy dziaali partyzanci. Zaczy si namowy i propozycje wstpienia w ich szeregi. Jednak po dugim okresie wojennej poniewierki i zakoczeniu wojny, nie zgodzi si na dalsze wojowanie. Wraz z on wyjechali na Ziemie Odzyskane, do miejscowoci Spopol, w ktrej doczekali wyzwolenia. Zaoyli wasny sklepik kolonialny. W 1946 r. byli jednymi z pierwszych mieszkacw Spopola, a ich sklepik jedynym dostawc ywnoci mieszkacom miasteczka. W 1948 r. zawizaa si spdzielnia "Samopomoc Chopska". Podj w niej prac skarbnika. Po uruchomieniu produkcji w Zakadach Roszarniczych (1949) by personalnym. W latach 1950-1957 zatrudni si zgodnie z kwalifikacjami zawodowymi w kolumnie sanitarnej miasta. W 1958 r. jako osadnikowi wojskowemu przyznano domek z ogrodem. Pogarszajcy si stan zdrowia zmusi go do podjcia pracy sezonowej w Przedsibiorstwie "Las" Olsztyn. Zosta pszczelarzem pasieki w Stocznie w powiecie ktrzyskim. W 1966 r. przeszed na rent chorobow.

W grudniu 1973 r. wyjecha z on do Kdzierzyna do dzieci, ktre tam si wyksztaciy i pozakaday rodziny. Daniel, Janina, Bogdan zdobyli zawody techniczne, a wnuki: Jolanta, Dariusz, Joanna, Beata ukoczyy szkoy techniczne, Rafa jest studentem Politechniki lskiej, prawnuki to Adrian i Oskar i jedna prawnuczka Monika.

Zmar 20 padziernika 1974 r. Pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Kdzierzynie w dzielnicy "Kuniczka". Wdowa Czesawa mieszka w Kdzierzynie-Kolu. Odznaczenia: Medal Zwycistwa i Wolnoci 1945 (1945), Krzy Walecznych (1968).