Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Wojniusz Jzef

1915-1991

strzelec

Urodzony 28 marca 1915 r. w Zalesiance powiat Oszmiany, na Wileszczynie. Syn Aleksandra i Zofii. Ukoczy pi oddziaw szkoy powszechnej. Ojciec by wiejskim szewcem.

W latach 1938-1939 odbywa czynn sub wojskow w 85. Puku Piechoty w Nowej Wilejce, na Westerplatte przyby 30 lipca 1939 r. W czasie obrony obsugiwa dziako przeciwpancerne. By ranny. Okres niewoli przey w Prusach Wschodnich jako jeniec wojenny. W marcu 1945 r. po wyzwoleniu trafi do zgrupowania, gdzie Rosjanie rozdzielali jecw na grupy narodowociowe. Wwczas uciek w obawie wywiezienia do miejsca przedwojennego zamieszkania, o ktrym wiedzia, e nie ley ju w granicach nowo powstajcego pastwa polskiego. Tua si z miejsca na miejsce, szukajc bliskich. I wwczas dotar do Gdaska, gdzie znalaz czasowe zatrudnienie w firmie wodocigowej. Zamieszka w wynajtym pokoiku na Biskupiej Grce, skd przed przed szeciu laty zabierany by do obozu jenieckiego. Miejskie Wodocigi zaproponoway mu sta prac w Stacji Pomp w Nowym Porcie. Praca ta wizaa si z otrzymaniem subowego jednopokojowego mieszkania z kuchni. Zamieszka wraz z on Jadwig, gdzie wkrtce na wiat przysza crka.

W 1980 r. odszed na emerytur. W 1989 r. otrzyma nominacj na podporucznika w stanie spoczynku, umundurowanie wojskowe oraz rent inwalidy wojennego.

Zmar 30 grudnia 1991 r. Pochowany na Cmentarzu ostowickim. Jego nagrobek by dwukrotnie dewastowany (w 1996 i 1997 r.).

Odznaczenia: Medal Zwycistwa i Wolnoci 1945 (1960), Odznaka Grunwaldzka (1960), Srebrny Krzy Orderu VM (1972), Medal "Za udzia w wojnie obronnej 1939" (1982), odznaka honorowa "Za zasugi dla Miasta Gdaska" (1984).