Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Pryczek Micha

1915-1998

kapral

Urodzony 19 wrzenia 1915 r. w Bogusawicach, powiat Piotrkw Trybunalski. Syn robotnika Antoniego i Katarzyny z Andryszczakw. Mia trzech braci i jedn siostr. Ukoczy sze oddziaw szkoy powszechnej w Ujedzie koo Tomaszowa Mazowieckiego. W osiemnastym roku ycia rozpocz prac w Polskich Zakadach Chemicznych "Nitrad" w Niewiadowie.

Czynn sub wojskow odbywa w 85. Puku Strzelcw Wileskich w Nowej Wilejce. Na Westerplatte przyby w stopniu kaprala 30 lipca 1939 r. W czasie obrony walczy jako dziaonowy dziaka przeciwpancernego w rejonie wartowni nr l. Ranny w gow. Po kapitulacji przewieziony do szpitala, gdzie lea w jednej sali z rannymi obrocami Poczty Polskiej w Gdasku. W padzierniku 1939 r. jako jeniec wojenny z numerem 2465 zosta umieszczony w Stalagu I A. Pracowa w majtku Weian w pobliu zgrupowania jenieckiego. W 1942 r. skierowany do kompanii roboczej w Gerdauen. Z powodu choroby trafi do szpitala obozowego w Stalagu I A.

W styczniu 1945 r. po ewakuacji obozu dotar do Koobrzegu, nastpnie przedosta si do Koszalina i wstpi do tworzcej si Milicji Obywatelskiej. Zosta posterunkowym. Z Koszalina przeniesiono go do Piy, potem do Bobolic, a wreszcie trafi do Starego Wierzchowa i tam osiad na stae. Pomaga przy organizowaniu poczty. Odnalaz wczeniej poznan pann i wzi z ni lub w grudniu 1945 r. Z Milicji Obywatelskiej zwolni si w 1948 r. i jako dorczyciel na stae zatrudniony zosta w urzdzie pocztowym. Otrzyma may domek z ogrdkiem i przylegajce do niego dwa hektary ziemi. Udziela si spoecznie, prowadzc przysposobienie wojskowe w gminie. Zaoy ochotnicz stra poarn i by jej aktywnym czonkiem. By awnikiem sdu powiatowego w Szczecinku i prezesem kota organizacji kombatanckiej ZBoWiD w Wierzchowie Nowym. W 1976 r. zosta wdowcem. Rent inwalidy wojennego otrzyma w 1977 r. Na emerytur odszed w 1978 r. Nominacj na stopie ppor. w stanie spoczynku otrzyma w 1990 r.

Synowie: Jerzy ukoczy szko podstawow i zosta kierowc; Tadeusz zdoby zawd mechanizatora rolnictwa; Edward ukoczy szko redni, pracuje w grnictwie; Kazimierz po szkole zawodowej jest kolejarzem. Jedyna crka Irena zdobyta zawd tkaczki. W rodzinie Pryczkw jest pi wnuczek, czterech wnukw, jeden prawnuk i jedna prawnuczka.

Zmar 24 wrzenia 1998 r. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Wierzchowie.

Odznaczenia: Krzy Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1974), Medal "Za udzia w wojnie obronnej 1939" (1981), Krzy Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1984), odznaka honorowa "Za zasugi dla Miasta Gdaska" (1984), Srebrny Krzy Orderu VM (1985), Medal 1000-lecia Miasta Gdaska (1997), Odznaka Honorowa Zwizku Kombatantw RP i BWP (1997).