Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Kowalik Aleksy

ur. 1915

strzelec

Urodzony 23 lipca 1915 r. we wsi obodno w powiecie czstochowskim. Syn Szymona i Antoniny. Ukoczy cztery oddziay szkoy powszechnej. Przed powoaniem do wojska pracowa na roli.

Czynniej sub wojskowa odbywa w latach 1938-1939 w 77. Puku Piechoty Legionw w Lidzie. Stamtd zosta skierowany na Westerplatte 31 lipca 1939 r. W czasie obrony obsugiwa dziako ppanc. Zosta ranny. W niewoli jenieckiej (nr jeca 2187) w Prusach Wschodnich pracowa w niemieckich gospodarstwach rolnych. Podczas mronej zimy z 1940/1941 r. data o sobie zna zadawniona rana z Westerplatte. Kula pozostawiona po zranieniu nogi zostaa usunita dopiero przez lekarza obozowego, ktrym by kpt. Mieczysaw Saby, lekarz z Westerplatte. Po wyzdrowieniu odesany do pracy do innego majtku niedaleko Luksemburga. Tam pracowa do koca wojny. Po wkroczeniu armii amerykaskiej w kwietniu 1945 r. jecw skoszarowano.

Na pocztku 1947 r. powrci do Polski. Po trzech latach oeni si i zamieszka z teciami. Do 1971 r. oboje maonkowie pracowali na dwuhektarowym kawaku ziemi. W padzierniku podj prac zarobkow w Zakadzie Elektro-Metalurgicznym "Blachownia" w Blachowni jako wartownik stray przemysowej. W 1981 r. przeszed na emerytur. Rent inwalidy wojennego otrzyma dziewi lat pniej. Nominacj na stopie ppor. w stanie spoczynku - w 1989 r. W Blachowni Kowalikowie mieszkaj z rodzin crki Jadwigi; maj wnuki. Cztery crki pozakaday wasne rodziny.

Odznaczenia: Krzy Walecznych, Krzy Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1974), Srebrny Krzy Orderu VM (1989), Odznaka Honorowa Zwizku Kombatantw RP i BWP.