Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Kys Wincenty

1916-1960

kapral

Urodzony 22 stycznia 1916 r. we wsi omyca. Syn Jana i Jzefy z Zyskw. Pochodzi z wielodzietnej dziesicioosobowej rodziny wiejskiej. Ukoczy pi oddziaw szkoy powszechnej w omy. Przed powoaniem do wojska pracowa na 3-hektarowym gospodarstwie rodzicw.

Czynna sub wojskow odbywa w latach 1938-1939 w 14. Dywizjonie Artylerii Konne] w Biaymstoku. 31 lipca w stopniu starszego strzelca przyby na Westerplatte. Dnia 14 sierpnia zosta awansowany do stopnia kaprala. W czasie obrony by w obsudze dziaa 75 mm. Po kapitulacji wywieziony do niewoli w Prusach Wschodnich, gdzie pracowa jako jeniec wojenny w gospodarstwach niemieckich. W 1941 r. zbieg z miejsca pracy i powrci do domu. W Starej omy pozna Czesaw Dbrowsk, z ktr zawar zwizek maeski w 1947 r. Latem 1959 r. cakowitemu spaleniu ulegy budynki gospodarcze do niego nalece. Przey to bardzo. Naga mier przerwaa pasmo udrki zwizanej z odbudow spalonych budynkw, dalszym funkcjonowaniem gospodarstwa i wychowywaniem trojga dzieci.

Zmar l kwietnia 1960 r. Pochowany na cmentarzu parafialnym w omy.

Wdowa Czesawa mieszka z synem i jego rodzin w omy. Syn Henryk zmar w wieku 2,5 lat. Synowie Janusz i Andrzej ukoczyli szkoy zawodowe i zaoyli rodziny. Janusz jest emerytem (pracowa w poarnictwie) i zajmuje si pszczelarstwem. Andrzej po pitnastu latach przepracowanych w poarnictwie zaj si wraz z on gospodarstwem rolnym odziedziczonym po ojcu. Wnuki: Robert -ukoczy Pastwow Szko Poarnictwa w Poznaniu i pracuje w Pastwowej Stray Poarnej w omy; Ewa - jest absolwentk Technikum Weterynaryjnego w omy; Monika, Ewelina i Magdalena s uczennicami szkoy podstawowej.

Odznaczenia: Brzowy Medal "Zasuonym na Polu Chwaty" (1960), pomiertnie - Odznaka Grunwaldzka (1960).