Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Grabowski Eugeniusz

ur. 1914

kapral nadterminowy

Urodzony 21 grudnia 1914 r. w Kramarzewie, powiat Szczuczyn w Biaostockiem. Syn Wadysawa i Heleny z Klimaszewskich. Mia omiu braci i jedn siostr. Ukoczy szko powszechn w Kramarzewie.

Powoany do suby wojskowej 5 listopada 1935 r. do 14. Dywizjonu Artylerii Konnej w Biaymstoku. 15 maja 1936 r. jako prymus szkoy podoficerskiej zosta bombardierem, a 11 listopada 1936 r. mianowany kapralem. Od padziernika 1937 r. by w wojsku kapralem nadterminowym. 10 stycznia 1939 r. zosta skierowany do szkoy podoficerskiej zawodowej w Centrum Wyszkolenia Artylerii w Toruniu. Na Westerplatte przyby jako dziaonowy 30 lipca 1939 r. W czasie obrony by dowdc dziaa artyleryjskiego, a po jego rozbiciu zaj stanowisko ogniowe z lekkim karabinem maszynowym i granatami rcznymi z obstrzaem na basen, bram kolejow i morze, dla wypenienia luki po utracie zbombardowanej wartowni nr 5. By ranny odamkiem w gow i kontuzjowany. Do niewoli jenieckiej trafi do obozu Stalag I A.

Po wyzwoleniu pierwszym zajciem bya praca na roli w Kramarzewie. W grudniu 1945 r. osiad na stae w Kowarach, pracujc w handlu. W 1950 r. ukoczy proczny kurs handlowy z zakresu szkoy redniej, zorganizowany przez Instytut Wiedzy Zawodowej

w Jeleniej Grze. Przeszed wszystkie szczeble handlowca w gospodarce uspoecznionej. By kierownikiem sklepu, kierownikiem restauracji, kierownikiem stowki, wiceprezesem zarzdu ds. handlu i usug, wreszcie od 13 lipca 1963 r. - prezesem tego zarzdu, l lipca 1974 r. zosta dyrektorem oddziau "Spoem" w Kowarach i z tego stanowiska odszed na emerytur l lipca 1976 r. Nominacj na stopie ppor. rezerwy w stanie spoczynku otrzyma w 1989 r.; rent inwalidy wojennego w 1990 r.

Rwnorzdnie z prac zawodow udziela si spoecznie, penic nastpujce funkcje: przewodniczcy Miejskiego Komitetu Frontu Jednoci Narodu w latach 1958-1963, czonek Komitetu Budowy Szk w Jeleniej Grze (1963-1965), czonek Komitetu Przeciwalkoholowego w Kowarach (1966-1967).

Oeni si po wojnie w Kowarach z Eulali Iren, z ktr znali si od dziecka. Mia dwoje dzieci. Przed 28 laty ona z crk Ew wyemigroway do USA, mieszkaj w Chicago. Od 1992 r. przebywa tam te syn Jacek. Z powodu zego stanu zdrowia E. G. mieszka od 1997 r. u synowej w Wabrzychu. Zmar 11 listopada 2001 r.

Odznaczenia: Odznaka Spdzielczoci Ruchu, Odznaka 15-lecia Wyzwolenia Dolnego lska, Odznaka Grunwaldzka, Odznaka 1000-lecia Pastwa Polskiego, Medal 30-lecia Polski Ludowej, Medal "Za udzia w wojnie obronnej 1939" (1981), odznaka honorowa "Zasuony dla Miasta Gdaska" (1984), Srebrny Krzy Orderu VM (1989), Medal 1000-lecia Miasta Gdaska (1997).