Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Gob Antoni

1914-1986

strzelec

Urodzony 16 wrzenia 1914 r. w Nietusinie w powiecie wieluskim. Syn wielodzietnej rodziny gajowego Piotra i Antoniny. Od wczesnego dziecistwa mieszka we wsi Skrzynno. Po ukoczeniu trzech oddziaw wiejskiej szkoy, terminujc u miejscowego rzemielnika, zdoby zawd kowala.

W latach 1938-1939 peni sub wojskow w 86. Puku Piechoty Legionw w Moodecznie, skd na Westerplatte przyby 30 lipca 1939 r. Brat udzia w obronie w obsadzie koszar. Po kapitulacji wywieziony do obozu jenieckiego w Prusach Wschodnich, do Stalagu I A. Pracujc w gospodarstwie niemieckim utrzymywa bliski kontakt z Niemk, ktrej m by na froncie wschodnim. Za kar skazany zosta na dwa miesice wizienia w Ostproisen, nastpnie odesany na 1,5 roku do obozu w Stutthofie. Stamtd przewieziony w okolice granicy niemiecko-francuskiej do obozu karnego. Do marca 1945 r. adowa bomby na samoloty, pomaga przy zaminowywaniu drg, wycina i zbiera drzewa w lasach. Zwiza si przy okazji z drug kobiet, tym razem Rosjank. 18 marca 1945 r. po silnym bombardowaniu, wykorzystujc cakowit dezorganizacj w obozie, przedostali si do miejscowoci Roptenberg. Przysza wolno, a z ni Rosjanie. Ukryli si w majtku, w ktrym pracowa do grudnia 1945 r., a do jej mierci. Lasami dotar do pobliskiej wsi Neuberg, gdzie rozpoczta rozruch cegielnia. Pracowa w niej a do emerytury. Pozna starsz od siebie owdowia Niemk i z ni si oeni. Miaa niewielki dom i plac, na ktrym pobudowa wasny dom, gdzie na wiat przyszed jedyny syn Piotr. Przez wiele lat by bezpastwowcem. W 1981 r. zdecydowa przyj obywatelstwo niemieckie. Zmar 28 kwietnia 1986 r.

Syn Piotr nie oeni si i do dnia dzisiejszego mieszka samotnie w domu pobudowanym przed laty rkoma polskiego ojca.