Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Filipkowski Czesaw

1916-1998

strzelec

Urodzony 23 marca 1916 r. we wsi Borawskie w gminie Przytuy w omyskiem. Syn rolnikw Jana i Aleksandry z Nieczkowskich. Mia brata i dwie siostry. Ukoczy szkol powszechn. Przed powoaniem do wojska pomaga rodzicom.

Sub wojskow odbywa w 14. Dywizjonie Artylerii Konnnej w Biaymstoku. Na Westerplatte przyby jako kanonier 31 lipca 1939 r. W czasie obrony by zamkowym przy dziale artyleryjskim, a po jego rozbiciu w obsudze placwki "Fort". Zabrany do niewoli do Stalagu I A. W 1941 r. uciek do kraju. W 1942 r. zawar zwizek maeski z Janin. Po wyzwoleniu w 1945 r. z rodzin przenis si na Wybrzee i zacz pracowa jako palacz w kotowni rzeni miejskiej w Gdyni-Chyloni. Po wybudowaniu domu przenis si z rodzin do Rumi. W roku 1981 r. przeszed na emerytur. W 1989 r. otrzyma rent inwalidy wojennego; nominacj na stopie ppor. w stanie spoczynku i umundurowanie oficerskie w 1989 r.

Zmar 27 maja 1998 r. Pochowany na cmentarzu w Rumi w kwaterze zasuonych.

Wdowa Janina mieszka samotnie w Rumi. Syn Jzef pracuje w omy jako kierowca. Crka Krystyna mieszka w Warszawie;

wnuki: Tomek i Jacek ukoczyli szkoy zawodowe; wnuczki: Barbara - studia ekonomiczne, Agnieszka - szko redni.

Odznaczenia: Medal "Zasuonym na Polu Chway" (1960), Odznaka Grunwaldzka (1960), Krzy Kawalerski Odrodzenia Polski (1974), Medal "Za udzia w wojnie obronnej 1939" (1982), odznaka "Za zasugi dla Miasta Gdaska" (1984), Srebrny Krzy Orderu VM (1989), Medal 1000-lecia Miasta Gdaska (1997).