Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Dzierzgowski Czesaw

ur. 1916

strzelec

Urodzony 21 padziernika 1916 r. w Sulimach w powiecie omyskim. Syn Adama i Marii z Choromaskich. Ukoczy cztery oddziay szkoy wiejskiej, mieszczcej si w zabudowaniach gospodarczych w majtku Skarbowe, oddalonym dwa kilometry od domu. Mia pi sistr i czterech braci. Matka zmara w 1919 r. Najstarsza siostra miaa dziewitnacie lat, najmodszy Czesaw zaledwie trzy. Dzieci wychowywa ojciec.

W 1938-1939 peni czynn sub wojskow jako kanonier w Dywizjonie Artylerii Konnej w Biaymstoku. 30 lipca 1939 r. skierowany na Westerplatte. W czasie obrony by w obsudze dziaa artyleryjskiego, a po jego rozbiciu, w wartowni nr 6 w koszarach. By ranny i kontuzjowany. Do stycznia 1945 r. jako jeniec wojenny pracowa w majtkach niemieckich koo Krlewca. W styczniu 1945 r., po wkroczeniu Armii Czerwonej, powrci do domu rodzinnego. Oeni si w 1949 r. z pann z ssiedniej wsi, z ktr wsplnie prowadzili 7 ha gospodarstwo rolne. W 1983 r. ziemi przepisa na syna, otrzymujc w zamian rent rolnicz dla siebie i ony. Nominacj na stopie ppor. w stanie spoczynku i umundurowanie oficera otrzyma w 1989 r. Rent inwalidy wojennego uzyska w 1990 r.

Mia sze crek i jednego syna, wszyscy ukoczyli szkoy rolnicze i prowadz wasne gospodarstwa. Zmar 21 listopada 2000 r.

Odznaczenia: Medal "Zasuonym na Polu Chway" (1960), Odznaka Grunwaldzka (1960), Krzy Kawalerski Odrodzenia Polski (1974), odznaka "Za zasugi dla Ziemi omyskiej" (1980), Medal "Za udzia w wojnie obronnej 1939" (1982), odznaka honorowa "Za zasugi dla Miasta Gdaska" (1984), Srebrny Krzy Orderu VM (1989).