Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Sowiaczek Jan Marian

1914-1985

starszy strzelec

Urodzony 13 marca 1914 r. w Czeskim Cieszynie. Syn Jana i Marii z domu Szkandera. W 1937 r. jako eksternista zoy egzamin dojrzaoci w Pastwowym Gimnazjum Humanistycznym w Chorzowie. Nalea do Komunistycznego Zwizku Modziey Polskiej i utrzymywa kontakty z czonkami rozwizanej w 1938 r. Komunistycznej Partii Polskiej. Po uzyskaniu polskiego obywatelstwa zamieszka w Katowicach.

W poowie marca 1938 r. zosta powoany do odbycia czynnej suby w II Morskim Batalionie Strzelcw w Gdyni. Od padziernika do grudnia 1938 r. w wybranym skadzie tego batalionu brat udzia w zajciu Zaolzia. Po powrocie mianowany starszym strzelcem. Po przejciu przeszkolenia w obsudze dziaka ppanc. i granatnikw piechoty, 8 czerwca 1938 r. zosta przeniesiony na Westerplatte. Brat udzia w obronie jako adowniczy i celowniczy dziaka ppanc. Po kapitulacji skierowany do Stalagu I A.

Zwolniony z niewoli w listopadzie 1939 r. powrci do Katowic i w grudniu zawar zwizek maeski z Emili. Podczas okupacji pracowa jako grnik-adowacz, a nastpnie wrbiarz w kopalni "Wujek". Dziaa w nielegalnej organizacji "Czerwona pomoc", zajmujcej si doywianiem jecw radzieckich, robotnikw doowych kopalni.

Po wojnie do 1950 r. byt kierownikiem dziau administracyjnego w Centralnym Zarzdzie Przemysu Hutniczego. W latach 1949-1951 odby 7- i 8-tygodniowe wiczenia rezerwy w Rejonowej Komendzie Uzupenie w Katowicach i awansowa na kaprala podchorego. Do 1954 r. pracowa w zaopatrzeniu w elektromontau w Jaworznie II. Od 1954 do 1965 r. - jako gwny specjalista planowania w Bytomskich Zakadach Naprawczych Przemysu Wglowego w Bytomiu. Od marca 1965 r. do momentu przejcia na emerytur w roku 1977 - jako statystyk-planista w Zakadach Produkcji Czci Zamiennych Maszyn Budowlanych w Katowicach-Ochojcu. Od 1945 r. by czonkiem PPR a nastpnie PZPR. Brat udzia w referendum w komisjach okrgowych i wyborach do Sejmu i rad narodowych. Zmar 2 marca 1985 r.

Wdowa Emilia jest pensjonariuszk domu opieki spoecznej dla dorosych w Katowicach. Syn Marek (1955) zmar w 1987 r. w Dortmundzie na terenie Niemiec. Synowa wraz z wnukiem mieszkaj w Katowicach.

Odznaczenia: Srebrny i Zoty Krzy Zasugi, Odznaka Zwizkw Zawodowych Pracownikw Przemysu Budowlanego Zarzdu Gwnego (1974), Krzy Walecznych (1974), pomiertnie - Srebrny Krzy Orderu VM (1990).