Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Sieczko Micha

los nieznany

strzelec

Urodzony 3 maja 1916 r. w Czereli. Syn Grzegorza i matki z domu Czobrw. Przed wojskiem byt robotnikiem rolnym.

Suy w II Batalionie Morskim w Gdyni, skd przyby na Westerplatte 8 czerwca 1939 r. Po walkach wzity z Westerplatte i przekazany do Stalagu I A (nr jeca 1536). Przebywa tam do dnia 19 czerwca 1940 r.

Wszelkie prby uzyskania peniejszych informacji o jego losach nie przyniosy rezultatu i w ewidencji westerplatczykw nadal figuruje z adnotacj "los nieznany".