Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

awrynowicz Aleksander

los nieznany

strzelec

W dniu 8 czerwca 1939 r. w 15-osobowej grupie onierzy penicych sub czynn w II Batalionie Morskim w Gdyni-Redowie -zameldowa si w WST na Westerplatte.