Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Dobies Marian

1914-1987

strzelec

Urodzony 6 listopada 1914 r. we wsi Zgagowo, powiat Sierpc, wojewdztwo warszawskie. Syn robotnika rolnego Franciszka i Jadwigi z Organiakw. Mia trzech braci i jedn siostr. Ukoczy w Jeowie dwa oddziay szkoy powszechnej. Przed powoaniem do wojska pracowa na roli. 21 lipca 1935 r. roku wstpi w zwizek maeski ze Stanisaw Dziekask. Odchodzc do wojska mia dwjk nieletnich dzieci.

Do odbycia czynnej suby wojskowej powoany do II Baonu Morskiego w Gdyni-Redowie w 1938 r., skd 8 czerwca 1939 r. odesany zosta na Westerplatte. Broni WST w obsadzie placwki "Prom" i wartowni nr 5, po zbombardowaniu, ktrej wyznaczony zosta do obserwacji terenu od strony morza. By kontuzjowany i ranny. W 1942 r. podczas pobytu w obozie jenieckim w Stalagu I A podpisa list na pracownika cywilnego, w zamian za obietnic, i jako robotnik rolny bdzie mg sprowadzi on z dziemi. Tymczasem tak si nie stao. Przewieziony nad granic holendersk pracowa w gospodarstwie u bauera, a do momentu wkroczenia jednostek armii angielskiej. W listopadzie 1946 r. powrci w rodzinne strony. W Kosmaczewie dziki przeprowadzonej reformie rolnej otrzyma wasny kt w czworakach dworskich i 8,5 ha ziemi. W nastpnych latach z pomoc dorastajcych dzieci zbudowa wasny dom. W 1979 r. przepisa gospodarstwo na crk, i przeszed na emerytur z tytuu pracy na roli. Rent inwalidy wojennego otrzyma 23 lipca 1980 r.

Zmar 13 padziernika 1987 r. Pochowany na cmentarzu w Kosmaczewie. Mia czworo dzieci. Wdowa Stanisawa mieszka z najstarsz crk i ziciem na ojcowinie. Najstarszy syn Jan zmar w 1993 r. Syn Leszek i crka Zofia zaoyli rodziny i prowadz wasne gospodarstwa rolne we wsiach Kandrejec i Kowalewo.

Odznaczenia: Odznaka Grunwaldzka (1960), Medal Zwycistwa i Wolnoci 1945 (1964), Krzy Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1974), Medal "Za udzia w wojnie obronnej 1939" (1982), pomiertnie - Srebrny Krzy Orderu VM (1990).