Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Czywil Jan

Poleg 7 wrzenia 1939 r.

strzelec

W rozkazie Komendanta WST Westerplatte z dnia 10 czerwca 1939 r. pod pozycj "przybycia" odnotowano, i w dniu 8 czerwca 1939 r. zameldowa si w WST. Wrd 15. odkomenderowanych na Westerplatte onierzy penicych sub czynn w II Batalionie Morskim w Redowie w wykazie imiennym figuruje jako 11. strzelec Czywil. Poleg bronic wartowni nr 1. Miejscem jego upamitnienia jest Cmentarzyk Polegych Obrocw, usytuowany w miejscu zbombardowanej wartowni nr 5 na Westerplatte.

Odznaczenia: 30 sierpnia 1945 r. pomiertnie uhonorowany Krzyem VM, V klasy.