Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Czajko Aleksander

1916-?

strzelec

Urodzony 16 marca 1916 r. w miejscowoci wietlany w powiecie oszmiaskim. Syn Michaa i matki z Grzywickich. Z zawodu kowal.

Czynn sub wojskow odbywa w II Morskim Batalionie w Redowie, skd 8 czerwca 1939 r. przyby na Westerplatte. Brat udzia w obronie. Wzity do niewoli niemieckiej i przekazany do Stalagu I A (nr jeca 2201 ).

Wszelkie prby zmierzajce do penego odtworzenia dalszego losu Cz. nie przyniosy rezultatu. Nadal w spisie ewidencyjnym zaogi figuruje z adnotacj "los nieznany".