Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Bartulewicz Alfons

1916-1984

strzelec

Urodzony 18 sierpnia 1916 r. we wsi Szaciwka, powiat Sokka, wojewdztwo Biaystok. Syn rolnika ukasza i Michaliny z domu Kalinowska. Ukoczy szko powszechn w Ostrej Grze, gmina Korycin. Mia trzy siostry i brata. Przed powoaniem do wojska pracowa w gospodarstwie rolnym rodzicw i terminowa u zegarmistrza.

Powoany do wojska 5 maja 1937 r. do II Batalionu Morskiego w Gdyni-Oksywiu. 5 sierpnia 1937 r. przeniesiony na Hel, skd 8 czerwca 1939 r. przyby na Westerplatte jako strzelec'. W czasie obrony walczy w obsadzie wartowni nr 3. By ranny. Jako jeniec wojenny, majcy w ewidencji obozowej wpisany zawd zegarmistrz - trafi do elowa, do zegarmistrza Niemca, z porczenia ktrego mg na noc nie wraca do obozu. Po caodziennej pracy odpoczywa w maym pomieszczeniu na poddaszu. W 1945 r. do miasteczka wkroczya Armia Czerwona. Nie pomogy adne tumaczenia. Z powodu czystych wypielgnowanych rk zegarmistrza zosta zakwalifikowany na zsyk. Przymusowa podr w zamknitych bydlcych wagonach towarowych trwa jeden miesic i dziesi dni. Nieoczekiwanie znalaz si w osadzie aba w pobliu miasteczka Gazw. O dalszym jego losie mwi lakoniczny wpis w ksieczce wojskowej: "10 II 1945 r. wyzwolony przez wojska radzieckie. Internowany do ZSRR powraca do Polski 11 VIII 1945 r.". Od 1946 r. zamieszka w Biaymstoku. Pocztkowo pracowa jako operator w kinie "Ton", a pniej we wasnym warsztacie zegarmistrzowskim a do przejcia na emerytur w 1980 r.

Zwizek maeski zawar z Sabin w listopadzie 1946 r., z ktr mia dwie crki: Barbar (1950) - wyksztacenie rednie i zawodowe technikum analityczne; zamna, pracuje; Magorzat (1960) -wyksztacenie wysze, magisterskie; zawd pedagog specjalny. Wnuki: Tomek, Katarzyna, Magda i ukasz.

Zmar 10 wrzenia 1984 r. Pochowany na cmentarzu katolickim Famy w Biaymstoku.

Wdowa mieszka z modsz crk Magorzat i jej rodzin w Biaymstoku.

Odznaczenia: Brzowy Medal "Zasuonym na Polu Chwaty" (1960), Odznaka Grunwaldzka (1960), Krzy Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1974), Medal "Za udzia w wojnie obronnej 1939" (1982), pomiertnie - Srebrny Krzy Orderu VM (1990).