Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Czaj Jan

1901-?

pracownik cywilny

Urodzony 23 listopada 1901 r. w anach Wielkich powiat Olkusz. Syn Ignacego i matki z domu Krupa.

W dniu 18 kwietnia 1939 r. zameldowa si na Westerplatte i obj sub jako pracownik radiostacji.

Z dokumentacji jecw wojennych znajdujcej si w zasobach PCK: "... Z zawodu urzdnik wojskowy, strzelec Puku cznoci w Warszawie 7 wrzenia 1939 r. wzity do niewoli niemieckiej z Westerplatte i przekazany do Stalagu I A (nr jeca 2209). 18 kwietnia 1940 r. przekazany do Stalagu VI F".

Z listu J. C. napisanego z Chicago w 1966 r. (brak konkretnej daty) do Michaa Gawlickiego:

"...Na Westerplatte przybyem po witach Wielkanocnych 1939 r. Miaem uzupeni zaog tamtejszej radiostacji, zadaniem ktrej byo utrzymywanie kontaktw z flot wojenn, Toruniem i Warszaw [...] Po przybyciu byem wsplokatorem Stefana Grdeckiego, zajmowalimy wsplny pokoik na pitrze w koszarach, a pniej byem wsplokatorem Toporowicza. [...] W obozie emigracyjnym Neuss nad Renem przebywaem od listopada 1944 r. do maja 1947 r."

W ostatnim licie do Michaa Gawlickiego napisanym w 1967 r. wspomina o samotnym yciu. Informowa, i wynaj nie umeblowany pokj z sypialk i zakoczy prac na poczcie.

Podany w ostatnim licie adres zwrotny pewnie jest ju nieaktualny, gdy korespondencja kierowana do Chicago pozostaje bez odpowiedzi.