Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Zych Stanisaw

1914-1997

legionista

Urodzony 7 maja 1914 r. we wsi aziska w gminie Piekoszw w Kieleckiem. Syn Jana i Jadwigi. Ukoczy cztery oddziay szkoy wiejskiej. Przed powoaniem do wojska pracowa w kamienioomach w Jaworzni. Odchodzc do wojska mia on z jednym dzieckiem, a drugie byo w drodze.

W latach 1938-1939 czynn sub wojskow odbywa w 4. Puku Piechoty Legionw w Kielcach. Na Westerplatte przyby 31 marca 1939 r. jako legionista ze specjalizacj celowniczy karabinw maszynowych. W czasie obrony walczy w wartowni nr 5, gdzie zosta ciko kontuzjowany i ranny w gow. Po kapitulacji wywieziono go do Stalagu I A. Przez pi lat niewolniczej tuaczki zmienia miejsca pracy u bauerw. Po wyzwoleniu wiosn 1945 r.

powrci do rodzinnej wsi, gdzie podj prac w kamienioomach. Coraz bardziej dawa o sobie zna uraz psychiczny, jako pozostao po przeyciach wojennych. Unikat ludzi, nie rozmawia prawie z nikim na temat swojej przeszoci.

Nominacj na stopie ppor. w stanie spoczynku otrzyma w 1989 r.; rent inwalidy wojennego w 1990 r. Po mierci ony mieszka samotnie.

Mia syna Ludwika i trzy crki: Cecyli, Mariann i Krystyn, ktre pozakaday wasne rodziny i mieszkaj w Piekoszowie.

Zmar 5 czerwca 1997 r.

Odznaczenia: Srebrny Krzy Orderu VM (1989).