Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Zimny Stefan

1915-1992

kapral

Urodzony 8 sierpnia 1915 r. we wsi Piotrowiec w powiecie kieleckim. Syn Jana i Jzefy z Majchrzakw. Przed wojn ukoczy cztery oddziay szkoy powszechnej. Po wojnie uzupeni nauk wiadectwem maturalnym. Mia trzech braci i jedn siostr. Przed powoaniem do wojska pracowa w gospodarstwie rodzicw. W okresie letnim wyjeda do pracy w majtkach obszarniczych pod Warszaw.

W latach 1938-1939 sub wojskow odbywa w pukach piechoty legionw w Kielcach i Jarosawiu. Na Westerplatte przyby 17 marca 1939 r. w stopniu starszego legionisty, l lipca 1939 r. zosta mianowany kapralem. Podczas obrony zajmowa stanowisko przy modzierzu przed koszarami. Po rozbiciu modzierza w drugim dniu obrony by celowniczym przy ckm w dolnej kondygnacji koszar. Po kapitulacji jako jeniec wojenny trafi do obozu Stalag I A. W padzierniku 1939 r. zosta stamtd wywieziony na roboty do Luisenwerth, do majtku Kocha, zarzdcy Prus Wschodnich. Wiosn 1940 r. odesany do majtku Klein Sobrost w pobliu Gerdauen. W marcu 1941 r. podpisa list na robotnika cywilnego. W lutym 1945 r. po wkroczeniu wojsk radzieckich zosta skierowany do punktu rejestracyjnego w okolice Nordenburga. Przy okazywaniu dokumentw wraz z kennkart poda nieopacznie swoje zdjcie w mundurze wojskowym w stopniu kaprala. Wyrok rejestrujcego by natychmiastowy: "Na Ural".

W lutym 1946 r. powrci z zsyki z Czelabiska do Piotrowca. Wstpi w szeregi PPR-u. W maju 1947 r. podj prac w Milicji Obywatelskiej. Zosta skierowany na teren Bieszczad do walki z bandami Ukraiskiej Powstaczej Armii (UPA), na posterunku MO w Zarszynie. Zawar zwizek maeski w 1947 r. z rodowit mieszkank Zarszyna. W padzierniku 1949 r. jako "element niepewny" musia opuci szeregi MO. Zatrudni si jako stranik przemysowy w kopalnictwie naftowym. W referacie suby wewntrznej pracowa dodatkowo jako kadrowy. Od 1951 r. by kierownikiem kadr w miejscowym browarze, a w latach 1952-1954 rwnie kadrowcem w Powszechnej Spdzielni Spoywcw w Sanoku. Wreszcie zosta mianowany prezesem Odzieowej Spdzielni Pracy "Wytrwao" i na tym stanowisku pozosta najduej, przez 25 lat, a do emerytury, na ktr odszed w 1979 r. Rent inwalidy wojennego otrzyma w 1990 r.

Zmar 13 grudnia 1992 r. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Zarszynie.

Wdowa Helena z crk, ziciem, wnuczk i prawnuczk mieszkaj w Zarszynie.

Odznaczenia: Medal za Odr, Nys i Batyk (1947), Medal Zwycistwa i Wolnoci 1945 (1947 i 1960), Odznaka Grunwaldzka (1947 i 1960), Zasuony Dziaacz Ruchu Spdzielczego (1960), odznaka "Zasuony dla Wojewdztwa Rzeszowskiego" (1967), Zoty Krzy Zasugi (1969), Krzy Walecznych "Zasuonym na Polu Chwaty" (1973), Medal 30-lecia Polski Ludowej (1974), Krzy Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1974), Odznaka Specjalna Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej (1975), odznaka "Zasuony dla Sanoka" (1978), Zota Honorowa Odznaka ZZ PSP (1979), Brzowy Medal "Za zasugi dla obronnoci kraju" (1979), Medal "Za udzia w wojnie obronnej kraju" (1979), Krzy Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1984), Medal 40-lecia Polski Ludowej (1984), odznaka "Za zasugi dla Zwizku Bojowania o Wolno i Demokracj" (1984), odznaka honorowa "Za zasugi dla Miasta Gdaska" (1984), Medal "Za udzia w walkach w obronie wadzy ludowej" (1986), odznaka honorowa "Za zasugi dla Wojewdztwa Kronieskiego", I stopnia (1987). Srebrny Krzy Orderu VM (1989).