Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Zdeb Jan

1915-1999

starszy legionista

Urodzony 21 padziernika 1915 r. w Lasochowie, powiat Jdrzejw. Syn Wincentego i Katarzyny z Jastrzbw. Mia jedn siostr rodzon i dwie przyrodnie od macochy. Ukoczy czteroletni szko powszechn w Winiczu. Przed powoaniem do wojska pomaga ojcu w gospodarstwie, pracujc rwnoczenie w pobliskim majtku. Oeni si w 1936 r. z Leokadi Wrona.

Do odbycia suby wojskowej powoany zosta w 1938 r. do 4. Puku Piechoty Legionw w Kielcach. Na Westerplatte przyby 17 marca 1939 r. jako karabinowy. W czasie obrony pocztkowo walczy na placwce "Prom", a po jej zniszczeniu w obsadzie wartowni nr l. Po kapitulacji jako jeniec wojenny przebywa w Stalagu I A, wykonujc prace budowlane i polowe do wiosny 1945 r. Wraz z wycofujcymi si przed lini frontu Niemcami zosta ewakuowany na Suwalszczyzn. Podczas prby ucieczki schwytany i osadzony w Stutthofie. W przebraniu kobiety jeszcze tego samego dnia udao mu si zbiec. 23 maja 1945 r. by ju w Lasochowie. Najpierw rozpocz prac w Pastwowym Gospodarstwie Rolnym, nastpnie wykonywa prac chaupnicz (obuwie) dla Zakadu Rzemielniczego w Kielcach. W latach 60. pracowa w Fabryce Cegy Silikatowej w Ludyni, a w 70. w Cementowni Matogoszcz. By prezesem Kota ZSL w Lasochowie i sekretarzem gromadzkiej organizacji w Kozowie. Na emerytur przeszed w 1976 r. Rent inwalidy wojennego otrzyma w 1986 r. Nominacj na stopie ppor. w stanie spoczynku - w 1989 r.

Zmar 6 stycznia 1999 r. o godzinie 12.00 w poudnie. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Kozowie.

Wdowa Leokadia mieszka w Matogoszczy u modszej crki Kazimiery. Starsza Krystyna z rodzin - w Mysowicach. Syn Julian gospodarzy w Lasochowie na ojcowinie. yje dwch wnukw, sze wnuczek, dwch prawnukw i jedna prawnuczka.

Odznaczenia: Medal za Odr, Nys i Batyk (1946), Srebrny Medal "Zasuonym na Polu Chwaty" (1960), Krzy Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1976), Medal "Za udzia w wojnie obronnej 1939" (1981), odznaka honorowa "Za zasugi dla Kielecczyzny" (1982), Medal 40-lecia Polski Ludowej, odznaka honorowa "Za zasugi dla Miasta Gdaska", Medal za 50-lecie Poycia Maeskiego, Krzy Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1987), Srebrny Krzy Orderu VM (1989), Medal 1000-lecia Miasta Gdaska.