Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Wojtowicz Jan

1915-1991

starszy legionista

Urodzony 11 lutego 1915 r. w Karsach Maych w powiecie kieleckim w rodzime chopskiej. Syn Jzefa i Marianny. Mia trzy siostry. Ukoczy pi oddziaw szkoy powszechnej. Przed wojskiem pracowa w cegielni.

Do suby wojskowej powoany w marcu 1938 r. Wcielony do 4. Puku Piechoty w Kielcach, trafi do 3. kompanii ckm, ktrej dowdc by por. Leon Pajk. Na Westerplatte przyby 31 marca 1939 r. w stopniu legionisty. 21 sierpnia 1939 r. awansowany do stopnia starszego legionisty. Uczestniczy w obronie placwki "azienki" jako celowniczy km.

Z obozu jenieckiego w Stalagu I A zim 1940 r. wraz z Franciszkiem ojkiem i Romanem Kucemb podjli niefortunn prb ucieczki. Zostali zapani i odesani w gb Rzeszy, do Nadrenii w okolice Hanoweru. Trafi do obozu koncentracyjnego Bergen-Belsen, w ktrym przebywa do koca wojny.

Po wkroczeniu angielskiej dywizji pancernej opuci obz. Zatrudni si w kompanii wartowniczej, ktr wkrtce przeorganizowano w oddziay cywilne. By rok 1947. Za zaoszczdzone pienidze kupi najwikszy jaki mg dosta motocykl i powrci na nim do kraju. W Stargardzie Szczeciskim rozpocz prac przy wyadunku wgla na kolei. Kontynuujc nauk w Rzemielniczej Szkole Kolejowej, zdoby zawd lusarza. Najpierw zosta lusarzem, potem starszym rzemielnikiem, wreszcie mistrzem. Przez 22 lata kierowa brygad pracy socjalistycznej, cho by bezpartyjny. Na emerytur odszed w 1974 r. Rent inwalidy wojennego i stopie ppor. w stanie spoczynku otrzyma w 1990 r.

Zmar l grudnia 1991 r. Pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Stargardzie Szczeciskim.

Wdowa Helena, crka, dwch synw i synowe, trzech wnukw i jedna wnuczka mieszkaj w Stargardzie Szczeciskim.

Odznaczenia: resortowe - Przodujcy Kolejarz (1961), Przodownik Pracy (1958), Zota Odznaka Gryfa Pomorskiego (1967), Zoty Krzy Zasugi (1972); wojskowe - Odznaka Grunwaldzka (1960), Krzy Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1972), Medal "Za udzia w wojnie obronnej 1939" (1982), Medal 40-lecia Polski Ludowej (1984), odznaka honorowa "Za zasugi dla Miasta Gdaska" (1984), Srebrny Krzy Orderu VM (1985), odznaka honorowa "Za zasugi dla Kielecczyzny" (1989).