Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Wodarski Wojciech

1915-1995

kapral

Urodzony 22 kwietnia 1915 r. w Kochanowie w powiecie ieckiem, w rodzinie rolniczej Stanisawa i Czesawy z Krajewskich. Mia trzy siostry i jednego brata. Ukoczy szko powszechn w Wielgim i Szko Rolnicz w Chwatowicach, uzyskujc dyplom melioranta.

Do odbycia suby czynnej powoany w 1937 r. do 4. Puku Piechoty Legionw w Kielcach. Szko podoficersk ukoczy w 3. Puku Piechoty Legionw w Jarosawiu, skd na Westerplatte przyby 5 kwietnia 1939 r. w stopniu starszego legionisty. 20 maja 1939 r. zosta mianowany kapralem.

W czasie obrony by przy obsudze modzierzy. By ranny w nog. Po kapitulacji osadzony w obozie jenieckim w Stalagu I A. We wrzeniu 1940 r. po udanej ucieczce przez dwa lata ukrywa si w Warszawie. Przez pozostay okres okupacji by ogrodnikiem w majtku w Bkowie. W maju 1945 r. wcielony do Ludowego Wojska Polskiego w Bydgoszczy-Fordonie jako dowdca plutonu. Oeni si w 1946 r. Ze wzgldu na niedobr fachowcw zosta oddelegowany z wojska do Ministerstwa Rolnictwa i skierowany do pracy w Gnienie jako gwny agronom w Powiatowej Radzie Narodowej w Wydziale Rolnictwa i Lenictwa. Na emerytur odszed w 1975 r., korzystajc z przywileju ustawy kombatanckiej. Udziela si spoecznie penic funkcj prezesa w Zjednoczonym Stronnictwie Ludowym. W 1986 r. rent inwalidy wojennego otrzyma}. W 1989 r. zosta wdowcem. By oficerem rezerwy Ludowego Wojska Polskiego w stopniu kapitana.

Zmar 21 listopada 1995 r. Pochowany na cmentarzu w. Krzya w Gnienie.

Trzy crki i syn zdobyli wyksztacenie o profilu rolniczym i ekonomicznym. Wnukw mia siedmioro.

Odznaczenia: Medal Zwycistwa i Wolnoci 1945 (1945), Odznaka Grunwaldzka (1960), odznaka honorowa "Za zasugi w rozwoju Wojewdztwa Poznaskiego" (1969), Krzy Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1974), Medal "Za udzia w wojnie obronnej 1939" (1982), odznaka honorowa "Za zasugi dla Miasta Gdaska" (1984), Krzy Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1985), Medal 40-lecia Polski Ludowej (1984), Srebrny Krzy Orderu VM (1989).