Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Trela Stanisaw

1917-1994

kapral nadterminowy

Urodzony 20 grudnia 1917 r. w Szczucinie, powiat Opatw Kielecki. Syn Jana i Anieli. Po ukoczeniu szkoy powszechnej pracowa w gospodarstwie rolnym rodzicw.

Ochotniczo wstpi do Wojska Polskiego w 1936 r. W czerwcu 1937 r. w 3. Puku Piechoty Legionw w Jarosawiu ukoczy szko podoficersk dla maoletnich. Otrzyma stopie starszego legionisty. 31 marca 1939 r. przyby na Westerplatte w stopniu kaprala nadterminowego. Zoona przez niego proba o przeduenie suby wojskowej zostaa zaakceptowana (zgodnie z rozporzdzeniem Ministra Spraw Wojskowych z dnia 17 marca 1933 r.). Sub mia peni do dnia 30 wrzenia 1940 r. W czasie obrony walczy w wartowni nr l. By kontuzjowany. Okres niewoli (do lutego 1945 r.) przey jako jeniec wojenny zatrudniony w gospodarstwach niemieckich bambrw.

Pierwsz powojenn prac podj w maju 1945 r. jako sekretarz komisji mieszkaniowej w Prezydium Rady Miejskiej w Opatowie. W okresie od lipca 1945 do padziernika 1947 r. ukoczy Oficersk Szko Samochodow w Bydgoszczy i po uzyskaniu stopnia podporucznika jako oficer zawodowy suy w Ludowym Wojsku Polskim w Okrgu l w Warszawie. Od maja 1954 do 15 padziernika 1961 r. pracowa jako kierownik Placwki Terenowej Pastwowej Komunikacji Samochodowej w yrardowie. Od 15 padziernika 1961 do l lipca 1972 jako kierownik teje placwki w Gostyninie. Od l lipca 1972 r. do 30 kwietnia 1975 r. na stanowisku zastpcy dyrektora Oddziau w Gostyninie. Rozkazem personalnym MON nr 0439 z dn. 16 IX 1968 r. mianowany do stopnia kapitana rezerwy. 1 maja 1975 r. uzyska rent inwalidy wojennego. 14 sierpnia 1975 r. przeszed na emerytur. Rozkazem personalnym MON nr 156 z 20 wrzenia 1933 otrzyma stopie majora rezerwy.

Udziela si spoecznie jako czonek PZPR - aktywista komitetu miejskiego, czonek ORMO - kontroler ruchu drogowego i czonek Zwizku Zawodowego Transportowcw i Drogowcw, wiceprezes Zarzdu Powiatowego LOK, wiceprezes Zarzdu Powiatowego KOR. Dziaa spoecznie w Lidze Obrony Kraju i w Kole Oficerw Rezerwy.

Zmar w wieku 77 lat w nocy z dnia 27 na 28 sierpnia 1994 r. w sanatorium "Gracja" w Ciechocinku. Spoczywa na cmentarzu w Gostyninie.

Syn Maciej z rodzin mieszka w Warszawie, wdowa Stefania w Gostyninie.

Odznaczenia: Medal Zwycistwa i Wolnoci 1945 (1945), Medal Brzowy "Siy Zbrojne w Subie Ojczyzny" (1951), Odznaka Grunwaldzka (1960), Krzy Walecznych (1960), Srebrna Odznaka Zasuonego Dziaacza LOK (1969), odznaka honorowa "Za zasugi dla Miasta Gdaska", Medal "Za udzia w wojnie obronnej 1939" (1981), Srebrny Krzy Orderu VM (1989).