Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Trela Antoni

1915-1992

starszy legionista

Urodzony 13 czerwca 1915 r. w Solcu nad Wis. Syn Pawa i Apolonii z domu Pastwa. Ukoczy szko powszechn. Przed powoaniem do wojska pracowa jako szewc w Warszawie.

Czynn sub wojskow odbywa w latach 1938-1939 w 4. Puku Piechoty Legionw w Kielcach, skd na Westerplatte przyby 17 marca 1939 r. jako cznociowiec. Z dniem 21 sierpnia 1939 r. awansowany do stopnia starszego legionisty. W czasie obrony obsugiwa centralk telefoniczn w koszarach. Ranny w gow. W niewoli jenieckiej w Stalagu I A by szewcem. Po wkroczeniu wojsk radzieckich w lutym 1945 r. powrci do domu. Po wojnie pracowa w zawodzie szewskim w Radomskich Zakadach Obuwniczych do 1964 r.

Oeni si w 1953 r. w Radomiu. Mia trzy crki: Wanda (1948) ukoczya liceum oglnoksztacce i studium katechetyczne;

Irena (1949) ukoczya liceum oglnoksztacce obecnie jest rencistk i mieszka w Radomiu; Krystyna (1954) ukoczya liceum oglnoksztacce i dwuletnie studium. Jest instruktorem higieny i mieszka w Bytomiu. Wnuczka Magorzata jest studentk rehabilitacji we Wrocawiu, wnuk Pawe jest rencist i mieszka w Radomiu.

W roku 1971 odszed na emerytur ze Spdzielni Inwalidw "Rozwj" w Ostrowcu witokrzyskim. W listopadzie 1982 r. dotknity paraliem utraci mow. Nominacj na stopie ppor. w stanie spoczynku otrzyma w 1989 r.; otrzyma rent inwalidy wojennego - 1990 r.

Zmar 7 czerwca 1992 r.

Odznaczenia: Medal za Odr, Nys i Batyk (1957), Krzy Walecznych (1961), Krzy Kawalerski Odrodzenia Polski (1974), Medal "Za udzia w wojnie obronnej 1939" (1981), Srebrny Krzy Orderu VM (1989).